« Łuk 1:65 Ewangelia Łukasza 1:66 Łuk 1:67 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(1:62) I położyli wszytcy słyszący wsercu swem, mówiąc: Co wżdy zacz pacholę to będzie? Bo ręka pańska była znim.
2.WUJEK.1923A wszyscy, którzy słyszeli, kładli do serca swego, mówiąc: Co mniemasz za dziecię to będzie? albowiem była z nim ręka Pańska.
3.RAKOW.NTA kładli je wszyscy którzy słyszeli, do serca swego, mówiąc: Cóż wżdy dzieciątko to będzie? i ręka Pańska była z nim.
4.GDAŃSKA.1881Tedy wszyscy, którzy o tem słyszeli, składali to do serca swego, mówiąc: Cóż to wżdy za dziecię będzie? I była z nim ręka Pańska.
5.GDAŃSKA.2017Wszyscy zaś, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i mówili: Cóż to będzie za dziecko? I była z nim ręka Pańska.
6.SZCZEPAŃSKIWszyscy też, co się zwiedzieli, w sercu swem rozważali, mówiąc: Czem też będzie owo dziecię? - Albowiem ręka Pańska była z niem.
7.MARIAWICII wszyscy którzy o tem słyszeli, brali to do serc swoich, mówiąc: Co mniemasz, czem to dziecię będzie? albowiem była z niem ręka Pańska.
8.BIESZK.ŁUK.1931Wszyscy, którzy o tem słyszeli, zastanawiali się głęboko, pytając: „Co też z dziecka tego będzie”. Bo widocznie była z niem ręka Pańska.
9.GRZYM1936Ci zaś, którzy to słyszeli, zastanawiali się nad zdarzeniem i mówili między sobą: Czemże będzie to dziecię? Prawdziwie bowiem była z niem ręka Pańska.
10.DĄBR.WUL.1973A wszyscy, którzy o tym posłyszeli, rozważali to w sercu swoim, mówiąc: Kimże, mniemasz, będzie owo dziecię? Albowiem ręka Pańska była z nim.
11.DĄBR.GR.1961A wszyscy, którzy o tym posłyszeli, rozmyślali o tym, zapytując samych siebie: Czymże stanie się to dziecię? Albowiem ręka Pańska była z nim.
12.TYSIĄCL.WYD5A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: Kimże będzie to dziecię? Bo istotnie ręka Pańska była z nim.
13.BRYTYJKAWszyscy zaś, którzy o tym słyszeli, wzięli to do serca swego i mówili: Kimże będzie to dziecię? Ręka Pańska bowiem była z nim.
14.POZNAŃSKAI wszyscy, którzy o tym usłyszeli, zastanawiali się, czymże też będzie to dziecko, albowiem ręka Pańska była z nim.
15.WARSZ.PRASKAA wszyscy, którzy tego słuchali, byli prawdziwie przejęci i pytali: Kim też będzie to dziecko? Bo ręka Pańska była nad nim.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś wszyscy, którzy słyszeli, składali to sobie do ich serca, mówiąc: Kim zatem, będzie to dziecko? A była z nim ręka Pana.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITKażdy, kto o tym słyszał, brał to sobie do serca: Kim będzie to dziecko? - zastanawiali się ludzie. Pan bowiem miał je pod szczególną opieką.
18.TOR.PRZ.A wszyscy, którzy o tym słyszeli, wzięli te słowa do serca, mówiąc: Kim więc będzie to dziecię? A ręka Pana była z nim.