« Łuk 1:66 Ewangelia Łukasza 1:67 Łuk 1:68 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(1:63) A Zacharyasz ociec jego napełnion ducha świętego, i prorokował mówiąc:
2.WUJEK.1923A Zacharyasz, ojciec jego, napełnion jest Ducha Świętego, i prorokował, mówiąc:
3.RAKOW.NTA Zacharyasz, Ociec jego napełnion jest Ducha świętego; i Prorokował mówiąc:
4.GDAŃSKA.1881A Zacharyjasz, ojciec jego, napełniony będąc Duchem Świętym, prorokował mówiąc:
5.GDAŃSKA.2017A Zachariasz, jego ojciec, będąc napełniony Duchem Świętym, prorokował:
6.SZCZEPAŃSKIA Zacharyasz, ojciec jego, napełnion jest Duchem Świętym, i wypowiedział te prorocze słowa:
7.BIESZK.ŁUK.1931Zachariasz zaś, ojciec jego, napełnion Duchem świętym, wyrzekł te prorocze słowa:
8.GRZYM1936A Zacharjasz, ojciec jego, został napełniony Duchem Świętym i prorokował, mówiąc:
9.DĄBR.WUL.1973A ojciec jego, Zachariasz, napełniony Duchem Świętym prorokował mówiąc:
10.DĄBR.GR.1961A ojciec jego, Zachariasz, napełniony Duchem Świętym mówił prorokując:
11.TYSIĄCL.WYD5Wtedy ojciec jego, Zachariasz, został napełniony Duchem Świętym i zaczął prorokować, mówiąc:
12.BRYTYJKAA Zachariasza, ojca jego, napełnił Duch Święty, więc prorokował tymi słowy:
13.POZNAŃSKAA jego ojciec Zachariasz został napełniony Duchem Świętym i przemówił z jego natchnienia:
14.WARSZ.PRASKAZachariasz zaś, ojciec jego, napełniony Duchem Świętym, prorokował mówiąc:
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś jego ojciec Zachariasz został napełniony Duchem Świętym i prorokował, mówiąc:
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA Zachariasza, jego ojca, napełnił Duch Święty i tak prorokował:
17.TOR.NOWE.PRZ.A Zachariasz, jego ojciec, został napełniony Duchem Świętym i prorokował, mówiąc: