« Łuk 1:79 Ewangelia Łukasza 1:80 Łuk 2:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(1:75) Pacholę lepak rosło i zmacniało się duchem, i było w pustyniach aż do dni ukazania jego u Izraelitów.
2.WUJEK.1923A dzieciątko rosło i umacniało się duchem, i było na pustyniach aż do dnia okazania swego przed Izraelem.
3.RAKOW.NTA ono dzieciątko rosło, i było umocnione Duchem; i było na Pustyniach, aż do dnia okazania jego przed Izraelem.
4.GDAŃSKA.1881A ono dzieciątko rosło, i umacniało się w duchu, i było na pustyniach aż do onego dnia, którego się okazało przed Izraelem.
5.GDAŃSKA.2017A dziecko rosło i umacniało się w duchu, i przebywało na pustyniach aż do dnia ukazania się przed Izraelem.
6.SZCZEPAŃSKIA pacholę rosło i wzmacniało się na duchu, i żyło na pustkowiach, aż do dnia, w którym się miało ukazać Izraelowi.
7.MARIAWICIA dziecię rosło i było umacniane od Ducha, i było na pustyniach aż do dnia ukazania się swego przed Izraelem.
8.BIESZK.ŁUK.1931A dzieciątko rosło i wzmacniało się na duchu. I przebywało później w pustyni, aż do dnia, gdy się miało ukazać Izraelowi.
9.GRZYM1936A dziecię rosło i umacniało się na duchu; i było na pustyni aż do dnia ukazania się przed Izraelem.
10.DĄBR.WUL.1973A dziecię rosło i umacniało się w duchu i przebywało na miejscach pustynnych aż do czasu ukazania się swego w Izraelu.
11.DĄBR.GR.1961A dziecię rosło i umacniało się w duchu i przebywało na miejscach pustynnych aż do czasu ukazania się swego w Izraelu.
12.TYSIĄCL.WYD5Chłopiec zaś wzrastał i umacniał się na duchu, a żył na pustkowiu aż do dnia ukazania się przed Izraelem.
13.BRYTYJKAA dziecię rosło i wzmacniało się na duchu, przebywając na pustkowiu, aż do dnia wystąpienia przed Izraelem.
14.POZNAŃSKAA dziecię rosło i rozwijało się duchowo. I żyło na pustyni aż do chwili wystąpienia przed Izraelem.
15.WARSZ.PRASKAA dziecię rosło i umacniało się na duchu, i pozostawało na pustkowiu aż do czasu ukazania się Izraelowi.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś dziecko rosło i umacniało się Duchem. A było na pustkowiach, aż do dnia ukazania go przed Israelem.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITA dziecko rosło, rozwijało się też duchowo i przebywało na pustyni aż do dnia swego wystąpienia przed Izraelem.
18.TOR.PRZ.2023A dziecię rosło i wzmacniało się duchem, i było na pustkowiu aż do dnia swego ukazania przed Izraelem.