« Łuk 10:13 Ewangelia Łukasza 10:14 Łuk 10:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wszakosz Tyrowi i Sydonowi znośniej będzie na sądzie, niż wam.
2.WUJEK.1923Wszakże Tyrowi i Sydonowi lżéj będzie na sądzie, niźli wam.
3.RAKOW.NTWszakże Tyrowi i Sydonowi znośniej będzie na onym sądzie, niźli wam.
4.GDAŃSKA.1881Dlatego Tyrowi i Sydonowi lżej będzie na sądzie, niżeli wam.
5.GDAŃSKA.2017Dlatego Tyrowi i Sydonowi lżej będzie na sądzie niż wam.
6.SZCZEPAŃSKIWszelako Tyrowi i Sydonowi lżej będzie na sądzie, aniżeli wam.
7.MARIAWICIA wszakoż Tyrowi i Sydonowi lżej będzie na sądzie niźli wam.
8.BIESZK.ŁUK.1931Przeto Tyrowi i Sydonowi lżej będzie na sądzie niźli wam!
9.GRZYM1936W dzień sądu lżej będzie Tyrowi i Sydonowi, aniżeli wam.
10.DĄBR.WUL.1973Wszakże lżej będzie Tyrowi i Sydonowi na sądzie niźli wam.
11.DĄBR.GR.1961Jednakże lżej będzie Tyrowi i Sydonowi na sądzie niż wam.
12.TYSIĄCL.WYD5Toteż Tyrowi i Sydonowi lżej będzie na sądzie niżeli wam.
13.BRYTYJKAToteż lżej będzie Tyrowi i Sydonowi na sądzie aniżeli wam.
14.POZNAŃSKAToteż Tyrowi i Sydonowi lżej będzie na sądzie aniżeli wam.
15.WARSZ.PRASKADlatego w chwili sądu Tyrowi i Sydonowi lżej będzie niż wam.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jednak Tyrowi i Sydonowi lżej będzie na sądzie niż wam.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITLecz Tyrowi i Sydonowi lżej będzie na sądzie niż wam.
18.TOR.PRZ.2023Dlatego Tyrowi i Sydonowi lżej będzie na sądzie, niż wam.