« Łuk 10:1 Ewangelia Łukasza 10:2 Łuk 10:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Rzekł przeto k nim: Żniwo jednak mnogie, lecz robotników mało. Módlcie się przeto panu żniwa, aby wygnał robotniki do żniwa swego.
2.WUJEK.1923I mówił im: Żniwoć iście wielkie, ale robotników mało; proścież tedy Pana żniwa, aby wysłał robotniki na żniwo swoje.
3.RAKOW.NTMówił tedy do nich: Żniwoć mnogie, lecz robotników mało; prościesz tedy pana żniwa, aby wytrącił robotniki na żniwo swe;
4.GDAŃSKA.1881I mówił im: Żniwoć wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proścież tedy Pana żniwa, aby wypchnął robotników na żniwo swoje.
5.GDAŃSKA.2017I mówił im: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wysłał robotników na swoje żniwo.
6.SZCZEPAŃSKII mówił do nich: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście tedy Pana żniwa, aby posłał robotników na żniwo swe.
7.MARIAWICII mówił im: Żniwoć zaiste wielkie, ale robotników mało. Proścież tedy Pana tego żniwa, aby posłał robotników na żniwo Swoje.
8.BIESZK.ŁUK.1931I mówił im: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście tedy Pana żniwa, aby wysłał robotników na żniwo swoje!
9.GRZYM1936I mówił im: Żniwo jest obfite, ale robotników mało. Proście więc pana żniwa, aby wysłał robotników na żniwo swoje.
10.DĄBR.WUL.1973I mówił im: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proścież tedy Pana żniwa, aby wysłał robotników na żniwo swoje.
11.DĄBR.GR.1961A mówił im: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wysłał robotników na żniwo swoje.
12.TYSIĄCL.WYD5Powiedział też do nich: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo.
13.BRYTYJKAI powiedział im: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wysłał robotników na żniwo swoje.
14.POZNAŃSKAI rzekł do nich: - Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby posłał robotników na swoje żniwo.
15.WARSZ.PRASKAI mówił im: Żniwo co prawda wielkie, ale robotników mało. Proście zatem Pana żniwa, żeby posłał robotników do swego żniwa.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Następnie do nich mówił: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; poproście więc, Pana żniwa, aby wydał na świat robotników na swoje żniwo.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITPowiedział im przy tym: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście zatem Pana żniwa, aby przyśpieszył wyjście robotników na swoje żniwo.
18.TOR.PRZ.2023I mówił im: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, aby wypychał robotników na swoje żniwo.