« Łuk 10:20 Ewangelia Łukasza 10:21 Łuk 10:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574W onę godzinę rozradował się duchem (świętem Jesus) i rzekł: Wysławiam cię Ojcze, Panie nieba i ziemie, iż zakryłeś to od mądrych i rozumnych, a odkryłeś niemowiątkam. Tak ojcze, iż tak była dobra wola przed tobą.
2.WUJEK.1923Onéjże godziny rozradował się Duchem Świętym i rzekł: Wyznawam tobie, Ojcze! Panie nieba i ziemie, iżeś to zakrył od mądrych i rozumnych, a objawiłeś to malutkim. Tak, Ojcze! iż się tak upodobało przed tobą.
3.RAKOW.NTW onejże godzinie rozradował się w duchu Jezus, i rzekł: Dziękuję tobie Ojcze, Panie Nieba i ziemie, iżeś zakrył te rzeczy od mądrych i rozumnych, a objawiłeś je niemowiątkom; Zaiste Ojcze, że się tak sstało upodobanie przed tobą;
4.GDAŃSKA.1881Onejże godziny rozradował się Jezus w duchu, i rzekł: Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi! żeś te rzeczy zakrył przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je niemowlątkom; zaprawdę, Ojcze! że się tak upodobało tobie.
5.GDAŃSKA.2017W tej godzinie Jezus rozradował się w duchu i powiedział: Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te sprawy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je niemowlętom. Tak, Ojcze, bo tak się tobie upodobało.
6.SZCZEPAŃSKIWtedy to właśnie rozradował się w Duchu Świętym, i rzekł: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, iż zakryłeś to przed mądrymi i uczonymi, a objawiłeś to maluczkim. Tak, Ojcze! bo tak się spodobało Tobie! <A zwróciwszy się do uczniów, rzekł>:
7.MARIAWICITejże godziny rozradował się Jezus w Duchu Świętym i rzekł: Wyznaję tobie Ojcze, Panie nieba i ziemi, iżeś te rzeczy zakrył przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je maluczkim. I owszem, Ojcze, bo się tak upodobało przed Tobą.
8.BIESZK.ŁUK.1931W owej godzinie zawołał Jezus, pełen Ducha świętego, w wielkiej radości: „Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, iżeś to zakrył przed mądrymi i uczonymi, a objawiłeś maluczkim. Tak, Ojcze, wysławiam cię za to, że tak się spodobało tobie.
9.GRZYM1936I kiedy to mówił, rozradował się w Duchu świętym i zawołał: Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, iżeś zakrył te sprawy przed mądrymi i roztropnymi a objawiłeś je maluczkim. Tak, o Panie, bo tak ci się podobało.
10.DĄBR.WUL.1973Onejże godziny rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, żeś te rzeczy zakrył przed mądrymi i przewidującymi, a objawiłeś je maluczkim. Tak, Ojcze, bo tak się spodobało tobie.
11.DĄBR.GR.1961W owej godzinie rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, żeś te rzeczy zakrył przed mądrymi i przewidującymi, a objawiłeś je ludziom prostym. Tak, Ojcze, bo tak się spodobało tobie.
12.TYSIĄCL.WYD5W tej to chwili rozradował się Jezus w Duchu Świętym i rzekł: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.
13.BRYTYJKAW owej godzinie rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom; zaprawdę, Ojcze, bo tak się tobie upodobało.
14.POZNAŃSKAW tej chwili rozradował się Jezus w Duchu Świętym i rzekł: - Uwielbiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś to przed uczonymi i mądrymi, a objawiłeś ludziom prostym. Tak, Ojcze, albowiem tak się Tobie podobało.
15.WARSZ.PRASKAW tym też czasie Jezus, pełen radości w Duchu Świętym, powiedział: Uwielbiam Cię, Ojcze, Panie niebios i ziemi, za to, że zakryłeś to wszystko przed mędrcami i uczonymi, a objawiłeś prostaczkom. Tak, Ojcze, tak bowiem podobało się Tobie.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.W tej godzinie Jezus rozradował się w Duchu i powiedział: Wysławiam cię, Ojcze, Panie Nieba i ziemi, że zakryłeś to przed uczonymi i pojętnymi, a odsłoniłeś to niemowlętom; zaprawdę, Ojcze, bo powstała przed Tobą taka dobra wola.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITW tej też chwili Jezus rozweselił się w Duchu Świętym i powiedział: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je ludziom o dziecięcej prostocie! Tak, Ojcze, uczyniłeś to, gdyż takie było Twoje życzenie.
18.TOR.PRZ.2023W tej właśnie godzinie rozradował się Jezus w duchu i powiedział: „Wyznaję Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je niemowlętom! Tak, Ojcze – gdyż uznałeś to za dobre przed Tobą.