« Łuk 10:21 Ewangelia Łukasza 10:22 Łuk 10:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wszytko podano mi jest od ojca mego. A nikt nie zna kto jest syn, tylko ociec, i kto jest ociec, tylko syn, i komuby chciał syn odkryć.
2.WUJEK.1923Wszystko mnie jest podano od Ojca mego, a żaden nie wie, kto jest Syn, jedno Ojciec, i kto jest Ojciec, jedno Syn, a komuby chciał Syn objawić.
3.RAKOW.NTWszytkie rzeczy mi podane są od Ojca mego, a żaden nie poznawa kto jest Syn, jedno Ociec, i kto jest Ociec, jedno Syn, i komukolwiek będzie chciał Syn objawić.
4.GDAŃSKA.1881Wszystkie rzeczy dane mi są od Ojca mego, a nikt nie zna, kto jest Syn, tylko Ojciec, i kto jest Ojciec, tylko Syn, a komu by chciał Syn objawić.
5.GDAŃSKA.2017Wszystko zostało mi przekazane od mego Ojca i nikt nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec, ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić.
6.SZCZEPAŃSKIWszystko oddał Mi Ojciec {mój}! Toteż nikt nie wie, kim jest Syn, jak tylko Ojciec, ani kim jest Ojciec, jak tylko Syn, i ten, komuby Syn zechciał objawić.
7.MARIAWICIWszystkie rzeczy dane mi są od Ojca Mego. I nikt nie wie, ktoby był Syn, jedno Ojciec; i ktoby był Ojciec, jedno Syn, i komuby Syn chciał objawić.
8.BIESZK.ŁUK.1931Wszystko oddał mi Ojciec mój. A nikt nie wie, kto jest Syn, jak tylko Ojciec, i nikt, kto jest Ojciec, jak tylko Syn, i ten, komuby Syn chciał objawić”.
9.GRZYM1936Wszystko mi powierzył Ojciec mój. I nikt nie zna Syna tylko Ojciec; ani Ojca nikt nie zna tylko Syn i ten, komuby Syn chciał objawić.
10.DĄBR.WUL.1973Wszystko dane mi jest od Ojca mego. I nikt nie wie, kim jest Syn, jeno Ojciec, i kim jest Ojciec, jeno Syn, i komu by Syn zechciał objawić.
11.DĄBR.GR.1961Wszystko zostało mi dane od Ojca mego. A nikt nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec, i kim jest Ojciec, tylko Syn, i ten, któremu Syn zechciałby objawić.
12.TYSIĄCL.WYD5Ojciec mój przekazał Mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec; ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić.
13.BRYTYJKAWszystko jest mi przekazane przez Ojca mojego i nikt nie wie kto to Syn, jak tylko Ojciec, a kto Ojciec, jak tylko Syn, i ten, komu Syn zechce to objawić.
14.POZNAŃSKAOjciec dał Mi wszystko i nikt nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec, i kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić.
15.WARSZ.PRASKAWszystko zostało Mi przekazane przez mego Ojca i nikt nie wie, kim jest Syn, jak tylko Ojciec; nikt też nie wie, kim jest Ojciec, jak tylko Syn i ten, komu Syn chce to objawić.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wszystko zostało mi przekazane przez mego Ojca i nikt nie wie, kim jest Syn, chyba że Ojciec, i kim jest Ojciec, chyba że Syn oraz ten, komu Syn postanowi odsłonić.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITWszystko zostało mi przekazane przez mojego Ojca i nikt oprócz Ojca nie pojmuje, kim jest Syn. Nikt też nie pojmuje, kim jest Ojciec, jak tylko Syn oraz ten, komu Syn zechce to objawić.
18.TOR.PRZ.2023Wszystko zostało mi przekazane od Ojca mojego; i nikt nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec, i kim jest Ojciec, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce to objawić.”