« Łuk 10:29 Ewangelia Łukasza 10:30 Łuk 10:31 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A odpowiedając Jesus rzekł: Człowiek niektóry zstępował od Jeruzalema do Jerycha, i między zbójce wpadł, którzy go i złupili i rany zadawszy poszli, ostawiwszy na puł będącego martwego.
2.WUJEK.1923A przyjąwszy Jezus, rzekł: Człowiek niektóry zstępował z Jeruzalem do Jerycha i wpadł między zbójce, którzy go téż złupili i rany zadawszy odeszli, na poły umarłego zostawiwszy.
3.RAKOW.NTA przyjąwszy to Jezus rzekł: Człowiek niektóry zstępował z Jeruzalem do Jerycha, i między zbójce wpadł; którzy i zewlókszy go i razy zadawszy, odeszli, opuściwszy na poły umarłym będącego.
4.GDAŃSKA.1881Ale Jezus odpowiadając rzekł: Człowiek niektóry zstępował z Jeruzalemu do Jerycha, i wpadł między zbójców, którzy złupiwszy go i rany mu zadawszy, odeszli, na pół umarłego zostawiwszy.
5.GDAŃSKA.2017Lecz Jezus odpowiedział: Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce bandytów, którzy go obrabowali, poranili i odeszli, zostawiając na pół umarłego.
6.SZCZEPAŃSKIJezus tedy, ciągnąc rzecz dalej, mówił: Pewien człowiek szedł z Jerozolimy do Jerycha, i wpadł między zbójców; ci nawet <z odzienia> odarli go, i poraniwszy zbiegli, pozostawiając go na pół umarłym.
7.MARIAWICIA odpowiadając na to Jezus, rzekł: Jeden człowiek zstępował z Jeruzalem do Jerycha i wpadł między zbójców, którzy go też obdarli i zadawszy mu rany, odbiegli, na poły żywego zostawiwszy.
8.BIESZK.ŁUK.1931W tejże chwili odpowiedział mu Jezus: „Pewien człowiek szedł z Jerozolimy do Jerycha i wpadł między zbójców. Ci go złupili, pobili do krwi i potem zbiegli, zostawiając go napół żywego.
9.GRZYM1936Na co Jezus tak odpowiedział: Pewien człowiek jechał z Jerozolimy do Jerycha i wpadł między rozbójników, którzy go obrabowali i poranili i poszli sobie, zostawiając go na pół żywego na drodze.
10.DĄBR.WUL.1973Jezus zaś podejmując pytanie rzekł: Człowiek pewien zstępował z Jerozolimy do Jerycha i wpadł między złoczyńców, którzy go też złupili i rany zadawszy odeszli, zostawiając na pół umarłego.
11.DĄBR.GR.1961Podjąwszy pytanie rzekł Jezus: Człowiek pewien, udając się z Jerozolimy do Jerycha, wpadł między złoczyńców, którzy złupili go, rany mu zadali i odeszli, zostawiając na pół umarłego.
12.TYSIĄCL.WYD5Jezus, nawiązując do tego, rzekł: Pewien człowiek schodził z Jeruzalem do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli.
13.BRYTYJKAA Jezus, nawiązując do tego, rzekł: Pewien człowiek szedł z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców, którzy go obrabowali, poranili i odeszli, zostawiając go na pół umarłego.
14.POZNAŃSKAJezus, nawiązując do tego, powiedział: - Pewien człowiek schodził z Jeruzalem do Jerycha i wpadł między zbójców, którzy go obrabowali, pobili i odeszli, zostawiając na pół umarłego.
15.WARSZ.PRASKAWtedy Jezus podejmując pytanie rzekł: Pewien człowiek szedł z Jerozolimy do Jerycha i wpadł między zbójców. Ci obrabowali go, pobili dotkliwie i zostawiwszy na pół żywego, odeszli.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Jezus odpowiadając, rzekł: Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł na zbójców, którzy go rozebrali, zadali ciosy i odeszli, pozostawiając go półumarłego.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITJezus podjął ten wątek i powiedział: Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha. Po drodze wpadł w ręce zbójców, którzy go ograbili, pobili i uciekli, zostawiając bliskiego śmierci.
18.TOR.PRZ.A Jezus, nawiązując do tego, powiedział: „Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce bandytów, którzy go obdarli i zadali mu ciosy, odeszli, zostawiając go losowi na pół umarłego.”