« Łuk 10:35 Ewangelia Łukasza 10:36 Łuk 10:37 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Kto (przeto) z tych trzech zda się tobie bliźni być (onemu) który wpadł między zbójce?
2.WUJEK.1923Któryż z tych trzech zda się tobie bliźnim być onemu, co wpadł między zbójcę?
3.RAKOW.NTKtóryż tedy z tych trzech zda się tobie że bliźnim był onemu, który był wpadł między zbójce?
4.GDAŃSKA.1881Któryż tedy z tych trzech zda się tobie bliźnim być onemu, co był wpadł między zbójców?
5.GDAŃSKA.2017Który z tych trzech, twoim zdaniem, był bliźnim tego, który wpadł w ręce bandytów?
6.SZCZEPAŃSKIKtóryż z tych trzech, zdaniem twojem, okazał się bliźnim względem tego, co wpadł między zbójców?
7.MARIAWICIKtóryż z tych trzech zdaje ci się być bliźnim onemu, który wpadł między zbójców?
8.BIESZK.ŁUK.1931Któryż z tych trzech, zdaniem twojem, okazał się bliźnim owego, co wpadł między zbójców?”.
9.GRZYM1936Któryż z tych trzech zdaniem twojem dla człowieka, który wpadł w ręce zbójców, bliźnim się okazał?
10.DĄBR.WUL.1973Któryż z tych trzech zdaje ci się być bliźnim tego, co wpadł między złoczyńców?
11.DĄBR.GR.1961Który z tych trzech zdaje ci się bliźnim tego, co wpadł między złoczyńców?
12.TYSIĄCL.WYD5Kto z tych trzech okazał się według ciebie bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców?
13.BRYTYJKAKtóry z tych trzech, zdaniem twoim, był bliźnim temu, który wpadł w ręce zbójców?
14.POZNAŃSKAJak myślisz, który z tych trzech okazał się bliźnim dla tego, kto wpadł między zbójców?
15.WARSZ.PRASKAJak ci się wydaje: Któryż z tych trzech okazał się bliźnim tego, co wpadł między zbójców?
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem, który z tych trzech zdaje ci się być bliźnim temu, co wpadł na rozbójników?
17.EIB.BIBLIA.2016.LITKtóry z tych trzech, twoim zdaniem, okazał się bliźnim człowieka, który padł ofiarą rozboju?
18.TOR.PRZ.2023Jak ci się wydaje, który więc z tych trzech, był bliźnim tego, który wpadł w ręce bandytów?”