« Łuk 10:3 Ewangelia Łukasza 10:4 Łuk 10:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Nie noście mieszka, ani taistry, ani botów. I żadnego w drodze nie witajcie.
2.WUJEK.1923Nie noścież mieszka, ani taistry, ani botów, a żadnego w drodze nie pozdrawiajcie.
3.RAKOW.NTNie noścież mieszka, ani taistry ani obuwia; i żadnego w drodze nie pozdrawiajcie;
4.GDAŃSKA.1881Nie noścież mieszka, ani taistry, ani obuwia, i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie;
5.GDAŃSKA.2017Nie noście ze sobą sakiewki ani torby, ani obuwia. Nikogo też w drodze nie pozdrawiajcie.
6.SZCZEPAŃSKINie noście trzosu, ani torby podróżnej, ani sandałów; nikogo też w drodze nie pozdrawiajcie.
7.MARIAWICINie noścież z sobą mieszka, ani torby (podróżnej), ani obuwia, i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie.
8.BIESZK.ŁUK.1931Nie zabierajcież ze sobą kiesy ani torby podróżnej, ani trzewików, ani nie pozdrawiajcie nikogo po drodze!
9.GRZYM1936Nie bierzcie z sobą ani trzosa, ani worka, ani butów; a po drodze z nikim się nie zatrzymujcie, pozdrawiając go.
10.DĄBR.WUL.1973Nie noście trzosa ani torby, ani sandałów i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie.
11.DĄBR.GR.1961Nie noście trzosa ani torby, ani sandałów i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie.
12.TYSIĄCL.WYD5Nie noście ze sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie.
13.BRYTYJKANie noście z sobą sakiewki ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie.
14.POZNAŃSKANie noście sakiewki ani torby, ani sandałów. I nie pozdrawiajcie nikogo w drodze.
15.WARSZ.PRASKANie bierzcie ze sobą ani trzosu, ani torby podróżnej, ani sandałów i nikogo nie pozdrawiajcie po drodze.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie noście worka, ani torby, ani obuwia i nikogo na drodze nie pozdrawiajcie.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITNie bierzcie ze sobą sakiewki ani torby, ani sandałów; przy nikim też nie zatrzymujcie się na powitania.
18.TOR.PRZ.2023Nie noście ze sobą sakiewki, torby, ani sandałów, i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie.