« Łuk 10:6 Ewangelia Łukasza 10:7 Łuk 10:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz w tem domu trwajcie jedząc i pijąc co w nich. Godzien bo jest robotnik zapłaty swej; nie przechodźcie z domu do domu.
2.WUJEK.1923A w tymże domu mieszkajcie, jedząc i pijąc to, co u nich jest; albowiem godzien jest robotnik zapłaty swéj: nie przechadzajcie się z domu do domu.
3.RAKOW.NTA w tymże domu trwajcie jedząc i pijąc, to co u nich jest. Godzien bowiem robotnik zapłaty swej jest. Nie przechadzajcie się z domu do domu.
4.GDAŃSKA.1881A w tymże domu zostańcie, jedząc i pijąc to, co mają; albowiem godzien jest robotnik zapłaty swojej; nie przechodźcie się z domu do domu.
5.GDAŃSKA.2017W tym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają. Godny jest bowiem robotnik swojej zapłaty. Nie przenoście się z domu do domu.
6.SZCZEPAŃSKIPozostawajcie zaś w tym samym domu, jedząc i pijąc to, co mają, boć wart pracownik zapłaty swojej. Nie przenoście się z domu do domu.
7.MARIAWICIA w tymże domu pozostańcie, jedząc i pijąc to, co u nich jest: albowiem godzien jest robotnik zapłaty swojej. Nie przechodźcie z domu do domu.
8.BIESZK.ŁUK.1931W tymże domu pozostawajcie, jedząc i pijąc, co wam podadzą! Albowiem prawo ma robotnik żądać zapłaty. Nigdy nie przenoście się z domu do domu!
9.GRZYM1936Mieszkając zaś w tym domu, jedzcie i pijcie z tego, co mają, bo godzien jest robotnik zapłaty swojej. Nie chodźcie od domu do domu.
10.DĄBR.WUL.1973W tymże domu zostańcie, jedząc i pijąc, co jest u nich; albowiem godzien jest robotnik zapłaty swojej. Nie przechodźcie z domu do domu.
11.DĄBR.GR.1961W domu tym zostańcie, jedząc i pijąc, co mają: albowiem godzien jest robotnik zapłaty swojej. Nie przechodźcie z domu do domu.
12.TYSIĄCL.WYD5W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co będą mieli: bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu.
13.BRYTYJKAW domu tym pozostańcie, jedząc i pijąc to, co u nich jest; godzien bowiem robotnik zapłaty swojej. Nie przenoście się z domu do domu.
14.POZNAŃSKAZostańcie w tym domu, jedząc i pijąc to, co mają. Bo wart jest robotnik swojej strawy. Nie przenoście się z domu do domu.
15.WARSZ.PRASKAMacie też pozostawać w tym samym domu, jedząc i pijąc to, co wam dadzą. Wart jest bowiem robotnik zapłaty swojej. Nie przenoście się z domu do domu.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I w tym domu pozostawajcie, jedząc u nich i pijąc; bowiem godny jest robotnik swojej zapłaty. Nie przechodźcie z domu do domu.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITPozostawajcie w tym domu, korzystajcie z jedzenia i picia domowników, gdyż robotnik jest godny swojej zapłaty. Nie przenoście się też z jednego domu do drugiego.
18.TOR.PRZ.2023A w tym domu pozostańcie, jedząc i pijąc u nich, albowiem godny jest robotnik swojej zapłaty; nie przechodźcie z domu do domu.