« Łuk 11:12 Ewangelia Łukasza 11:13 Łuk 11:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jeśli przeto wy źli będąc, umiecie dobre dary dawać dzieciam waszym, jako więcej ociec wasz, z nieba da ducha świętego proszącym u niego?
2.WUJEK.1923Jeźliż tedy wy, będąc złymi, umiecie dawać dobre datki dzieciom waszym, jakoż daleko więcéj Ojciec wasz z nieba da Ducha dobrego tym, którzy go proszą?
3.RAKOW.NTJeśli tedy wy złymi będąc, umiecie dobre datki dawać dzieciam waszym, jako daleko więcej Ociec on z nieba da ducha świętego proszącym go?
4.GDAŃSKA.1881Ponieważ tedy wy, będąc złymi, umiecie dobre dary dawać dzieciom waszym: jakoż daleko więcej Ojciec wasz niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go oń proszą?
5.GDAŃSKA.2017Jeśli więc wy, będąc złymi, umiecie dawać dobre dary waszym dzieciom, o ileż bardziej wasz Ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą?
6.SZCZEPAŃSKIJeśli przeto wy, chociaż źli jesteście, umiecie dawać dzieciom swoim dobre dary, o ileż więcej Ojciec wasz z nieba udzieli Ducha dobrego tym, którzy Go proszą!?
7.BIESZK.ŁUK.1931Skoro tedy wy, niedoskonali, umiecie dawać dobre datki dzieciom swoim, ileż więcej Ojciec wasz z nieba da Ducha Świętego tym, którzy go proszą!”.
8.GRZYM1936Jeśli więc wy, choć jesteście źli, potraficie dobrodziejstwa wyświadczać dzieciom waszym; o ileż więcej ojciec niebieski da Ducha świętego tym, co go proszą.
9.DĄBR.WUL.1973Jeśli przeto wy, będąc złymi, umiecie dawać dobre dary dzieciom waszym, jakoż daleko więcej Ojciec wasz z nieba da dobrego ducha tym, którzy go proszą.
10.DĄBR.GR.1961Jeżeli przeto wy, będąc złymi, umiecie dawać dobre dary dzieciom waszym, jakżeż daleko bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy go proszą.
11.TYSIĄCL.WYD5Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go proszą.
12.BRYTYJKAJeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą.
13.POZNAŃSKAJeśli więc wy, będąc złymi, potraficie dawać swoim dzieciom dobre dary, to o ileż bardziej Ojciec, który jest w niebie, da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą.
14.WARSZ.PRASKAJeżeli więc wy, choć jesteście źli, potraficie dawać to, co dobre, synom waszym, to o ileż bardziej Ojciec wasz niebieski da Ducha Świętego tym, którzy będą Go o to prosić
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jeśli więc wy, będąc złymi, umiecie dawać waszym dzieciom dobre dary; jakże bardziej Ojciec z Nieba użyczy Ducha Świętego tym, którzy Go proszą?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITSkoro więc wy, chociaż źli jesteście, umiecie dobre dary dawać swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą.
17.TOR.NOWE.PRZ.Jeśli więc wy, będąc złymi, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec wasz z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą?