« Łuk 11:12 Ewangelia Łukasza 11:13 Łuk 11:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jeśli przeto wy źli będąc, umiecie dobre dary dawać dzieciam waszym, jako więcej ociec wasz, z nieba da ducha świętego proszącym u niego?
2.WUJEK.1923Jeźliż tedy wy, będąc złymi, umiecie dawać dobre datki dzieciom waszym, jakoż daleko więcéj Ojciec wasz z nieba da Ducha dobrego tym, którzy go proszą?
3.RAKOW.NTJeśli tedy wy złymi będąc, umiecie dobre datki dawać dzieciam waszym, jako daleko więcej Ociec on z nieba da ducha świętego proszącym go?
4.GDAŃSKA.1881Ponieważ tedy wy, będąc złymi, umiecie dobre dary dawać dzieciom waszym: jakoż daleko więcej Ojciec wasz niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go oń proszą?
5.GDAŃSKA.2017Jeśli więc wy, będąc złymi, umiecie dawać dobre dary waszym dzieciom, o ileż bardziej wasz Ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą?
6.SZCZEPAŃSKIJeśli przeto wy, chociaż źli jesteście, umiecie dawać dzieciom swoim dobre dary, o ileż więcej Ojciec wasz z nieba udzieli Ducha dobrego tym, którzy Go proszą!?
7.MARIAWICIJeśli tedy wy, będąc złymi, umiecie dobre datki dawać synom waszym, to jakoż daleko więcej Ojciec wasz niebieski da Ducha dobrego tym, którzy Go proszą.
8.BIESZK.ŁUK.1931Skoro tedy wy, niedoskonali, umiecie dawać dobre datki dzieciom swoim, ileż więcej Ojciec wasz z nieba da Ducha Świętego tym, którzy go proszą!”.
9.GRZYM1936Jeśli więc wy, choć jesteście źli, potraficie dobrodziejstwa wyświadczać dzieciom waszym; o ileż więcej ojciec niebieski da Ducha świętego tym, co go proszą.
10.DĄBR.WUL.1973Jeśli przeto wy, będąc złymi, umiecie dawać dobre dary dzieciom waszym, jakoż daleko więcej Ojciec wasz z nieba da dobrego ducha tym, którzy go proszą.
11.DĄBR.GR.1961Jeżeli przeto wy, będąc złymi, umiecie dawać dobre dary dzieciom waszym, jakżeż daleko bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy go proszą.
12.TYSIĄCL.WYD5Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go proszą.
13.BRYTYJKAJeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą.
14.POZNAŃSKAJeśli więc wy, będąc złymi, potraficie dawać swoim dzieciom dobre dary, to o ileż bardziej Ojciec, który jest w niebie, da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą.
15.WARSZ.PRASKAJeżeli więc wy, choć jesteście źli, potraficie dawać to, co dobre, synom waszym, to o ileż bardziej Ojciec wasz niebieski da Ducha Świętego tym, którzy będą Go o to prosić
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jeśli więc wy, będąc złymi, umiecie dawać waszym dzieciom dobre dary; jakże bardziej Ojciec z Nieba użyczy Ducha Świętego tym, którzy Go proszą?
17.EIB.BIBLIA.2016.LITSkoro więc wy, chociaż źli jesteście, umiecie dobre dary dawać swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą.
18.TOR.PRZ.2023Jeśli więc wy, będąc złymi, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec wasz z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą?”