« Łuk 11:13 Ewangelia Łukasza 11:14 Łuk 11:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I był wyganiający czarta, a ten był niemy. Stało się lepak gdy czart wyszedł, przemówił niemy. I dziwowały się tłumy.
2.WUJEK.1923I wyrzucał czarta, a on był niemy; a gdy wyrzucił czarta, przemówił niemy: i dziwowały się rzesze.
3.RAKOW.NTI był wyrzucający czarta, a on był niemy; i sstało się gdy czart wyszedł, przemówił niemy; i dziwowały się ony tłumy.
4.GDAŃSKA.1881Tedy wyganiał dyjabła, który był niemy. I stało się, gdy wyszedł on dyjabeł, przemówił niemy; i dziwował się lud.
5.GDAŃSKA.2017I wypędzał demona, który był niemy. A gdy demon wyszedł, niemy przemówił, a ludzie się dziwili.
6.SZCZEPAŃSKII wypędzał czarta, {a on był} niemy. A gdy szatan ustąpił, niemy przemówił; rzesze zaś zdumiewały się.
7.MARIAWICIA wyrzucał dyabelstwo, które było nieme. A gdy wyrzucił dyabelstwo, przemówił niemy, i dziwowały się rzesze.
8.BIESZK.ŁUK.1931Innym razem Jezus wypędzał czarta, a ten był niemy. A gdy go wyrzucił, niemy przemówił. I dziwowały się rzesze.
9.GRZYM1936Potem wyrzucił złego ducha, który był niemy. A po wypędzeniu, złego ducha, niemy przemówił i zdumiał się lud.
10.DĄBR.WUL.1973I wyrzucał czarta, a ten był niemy. A gdy wyrzucił czarta, przemówił niemy i zdumiały się rzesze.
11.DĄBR.GR.1961I wyrzucał czarta, a ten był niemy. I stało się, gdy wyszedł czart, że przemówił ów niemy; i zdumiały się rzesze.
12.TYSIĄCL.WYD5Raz wyrzucał złego ducha [z człowieka], który był niemy. A gdy zły duch wyszedł, niemy zaczął mówić i tłumy były zdumione.
13.BRYTYJKAI wypędzał demona, który był niemy. A gdy demon wyszedł, niemy przemówił. I tłum zdumiał się.
14.POZNAŃSKA(Jezus) wyrzucał czarta (z człowieka), który był niemy. Kiedy czart wyszedł, niemy przemówił. I zdumiały się tłumy.
15.WARSZ.PRASKAWyrzucał kiedyś złego ducha [z człowieka], który był niemy. A gdy wyrzucił złego ducha, niemy przemówił. Wprawiło to tłumy w podziw.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś gdy wyrzucał demona, a był on niemy, wydarzyło się, że kiedy demon wyszedł niemy przemówił; więc tłumy się zdumiały.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITPewnego razu wypędzał demona, który był niemy. Gdy tylko demon wyszedł, niemy człowiek przemówił. Tłumy były tym zdumione.
18.TOR.PRZ.2023I wypędzał demona z człowieka, a ten był niemy; stało się, gdy wyszedł ów demon, że niemy przemówił; a tłumy zdziwiły się.