« Łuk 11:15 Ewangelia Łukasza 11:16 Łuk 11:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A drudzy kuszący, znamienia od niego szukali z nieba.
2.WUJEK.1923A drudzy kusząc, domagali się znaku od niego z nieba.
3.RAKOW.NTA drudzy kusząc, znamienia od niego szukali z nieba.
4.GDAŃSKA.1881Drudzy zasię kusząc go, żądali znamienia od niego z nieba.
5.GDAŃSKA.2017Inni zaś, wystawiając go na próbę, żądali od niego znaku z nieba.
6.SZCZEPAŃSKIInni zaś, by Go podchwycić, żądali od Niego znaku z nieba.
7.MARIAWICIA drudzy kusząc, domagali się od Niego znaku z nieba.
8.BIESZK.ŁUK.1931Inni znów, chcąc go zbadać, domagali się od niego znaku z nieba.
9.GRZYM1936Inni, chcąc go podejść, domagali się od niego znaku z nieba.
10.DĄBR.WUL.1973A inni, kusząc, domagali się od niego znaku z nieba.
11.DĄBR.GR.1961A inni, doświadczając go, domagali się od niego znaku z nieba.
12.TYSIĄCL.WYD5Inni zaś, chcąc Go wystawić na próbę, domagali się od Niego znaku z nieba.
13.BRYTYJKADrudzy zaś, kusząc go, żądali od niego znaku z nieba.
14.POZNAŃSKAInni zaś podstępnie domagali się od Niego znaku z nieba.
15.WARSZ.PRASKAA inni, usiłując Go podejść, żądali od Niego znaku z nieba.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś drudzy, wystawiając go na próbę, żądali od niego znaku z Nieba.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITInni z kolei, chcąc Jezusa wystawić na próbę, domagali się od Niego znaku z nieba.
18.TOR.PRZ.2023A inni, wystawiając Go na próbę, żądali od Niego znaku z nieba.