« Łuk 11:16 Ewangelia Łukasza 11:17 Łuk 11:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz on wiedząc ich myśli, rzekł im: Wszelkie królestwo przeciw sobie rozdwojone, spustoszeje; i dom przeciw domowi, upada.
2.WUJEK.1923A on skoro ujrzał myśli ich, rzekł im: Wszelkie królestwo, przeciw sobie rozdzielone, będzie spustoszone, i dom na dom upadnie.
3.RAKOW.NTA on wiedząc myślenia ich, rzekł im: Każde Królestwo rozdzielone przeciwko sobie, spustoszone bywa, i dom przeciw domowi upada.
4.GDAŃSKA.1881Ale on widząc myśli ich, rzekł im: Każde królestwo rozdzielone samo przeciwko sobie pustoszeje, a dom na dom upada.
5.GDAŃSKA.2017Ale on, znając ich myśli, powiedział do nich: Każde królestwo podzielone wewnętrznie pustoszeje, a dom skłócony sam ze sobą upada.
6.SZCZEPAŃSKIAle On, znając ich myśli, rzekł do nich: Każde królestwo, szarpane w sobie niezgodą, pustoszeje, a dom na dom się zwali.
7.MARIAWICIAle On skoro ujrzał myśli ich, rzekł im: Wszelkie królestwo samo w sobie rozdzielone, spustoszeje, tak że dom na dom upadnie.
8.BIESZK.ŁUK.1931On jednak, przejrzawszy ich myśli, rzekł im: „Wszelkie królestwo, niezgodne w sobie, zniszczeje: i runie dom na dom.
9.GRZYM1936A on, czytając ich myśli, odezwał się do nich: Wszelkie królestwo podzielone w sobie, ulegnie ruinie, a dom na dom upadnie.
10.DĄBR.WUL.1973Ale on, znając ich myśli, rzekł im: Wszelkie królestwo rozdzierane niezgodą będzie spustoszone, a dom na dom upadnie.
11.DĄBR.GR.1961Ale on, znając ich myśli, rzekł im: Wszelkie królestwo, które rozdarła niezgoda, zostaje spustoszone, a dom na dom upada.
12.TYSIĄCL.WYD5On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali.
13.BRYTYJKAA On znając ich zamysły, rzekł do nich: Każde królestwo, rozdarte wewnętrznie, pustoszeje, a skłócone domy upadają.
14.POZNAŃSKAOn zaś poznawszy ich myśli powiedział im: - Każde królestwo, które niezgoda rozdarła, ulega spustoszeniu i dom na dom się wali.
15.WARSZ.PRASKAJezus zaś, poznawszy ich myśli, powiedział: Każde królestwo podzielone samo w sobie będzie zniszczone i zwali się w nim jeden dom na drugi.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale on, znając ich myśli, powiedział im: Każde królestwo rozdzielone przeciwko sobie jest pustoszone; a dom na dom pada.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITOn natomiast, świadom, o czym myślą, powiedział do nich: Każde królestwo rozdarte wewnętrznymi podziałami pustoszeje i dom za domem się wali.
18.TOR.PRZ.2023Ale On, znając ich myśli, powiedział im: „Każde królestwo, które zostało podzielone samo w sobie, pustoszeje, a dom na dom się wali.