« Łuk 11:17 Ewangelia Łukasza 11:18 Łuk 11:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jeśli lepak i szatan przeciw sobie rozdwojon jest, jako z ostoi się królestwo jego? iż mówicie, żebym ja przez Beelzebuba wyganiał czarty.
2.WUJEK.1923A jeźliż i szatan rozdzielon jest przeciw sobie, jakoż się ostoi królestwo jego? gdyż powiadacie, iż Ja przez Beelzebuba wyrzucam czarty.
3.RAKOW.NTA jeśli i szatan rozdzielony przeciw sobie jest, jako się ostoi królestwo jego? iż mówicie, że ja w Beelzebulu wyrzucam czarty.
4.GDAŃSKA.1881A jeźliżeć i szatan rozdzielony jest przeciwko sobie, jakoż się ostoi królestwo jego? albowiem powiadacie, iż ja przez Beelzebuba wyganiam dyjabły.
5.GDAŃSKA.2017Jeśli i szatan jest wewnętrznie podzielony, jakże przetrwa jego królestwo? Mówicie bowiem, że ja przez Belzebuba wypędzam demony.
6.SZCZEPAŃSKIJeśli przeto i szatan jest z sobą w niezgodzie, jakże się ostoi królestwo jego? Twierdzicie bowiem, iż mocą Beelzebuba wypędzam czarty!
7.MARIAWICIJeśliż tedy i szatan rozdzielony jest przeciwko sobie, to jakoż ostoi się królestwo jego? Ponieważ powiadacie, że Ja przez Beelzebuba wyrzucam dyabelstwa.
8.BIESZK.ŁUK.1931Tak samo, jeśli szatan niezgodny jest w sobie – jakże ostoi się królestwo jego? Oto was pytam, bo powiadacie, iż ja w przymierzu z Beelzebubem wypędzam czarty.
9.GRZYM1936Wy powiadacie, że ja przez Belzebuba wypędzam złe duchy; ale jeśli szatan jest z sobą w niezgodzie, jak się ostanie królestwo jego?
10.DĄBR.WUL.1973A jeśliby i szatan rozdzierany był niezgodą, jakże się ostoi królestwo jego, skoro powiadacie, że ja przez Belzebuba wyrzucam czarty?
11.DĄBR.GR.1961A jeśliby i szatan rozdzierany był niezgodą, jakże się ostoi królestwo jego? Bo przecież mówicie, że ja przez Beelzebula wyrzucam czarty.
12.TYSIĄCL.WYD5Jeśli więc i szatan z sobą jest skłócony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy.
13.BRYTYJKAJeśli więc szatan sam w sobie jest rozdarty, jak się ostanie jego królestwo, skoro mówicie, że Ja mocą Belzebuba wypędzam demony?
14.POZNAŃSKAI jeśli szatana rozdarła niezgoda, to jakżeż się ostoi jego królestwo? A wy mówicie, że Ja mocą Beelzebula wyrzucam czarty!
15.WARSZ.PRASKAJeżeli szatan jest w niezgodzie ze sobą samym, to jakże będzie mogło przetrwać jego królestwo? A wy przecież mówicie, że Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem, jeśli szatan zostałby rozdzielony przeciw sobie, jak wytrwa jego królestwo? Bo mówicie, że ja przez Beelzebuba wyrzucam demony.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli zatem szatan walczy sam ze sobą, bo - jak mówicie - Ja wypędzam demony za sprawą Beelzebula, to jakim sposobem przetrwa jego królestwo?
18.TOR.PRZ.2023A jeśli i szatan podzielony jest sam w sobie, jak ostoi się jego królestwo? Bo mówicie, że ja przez Belzebuba wyganiam demony.