« Łuk 11:18 Ewangelia Łukasza 11:19 Łuk 11:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Co jeśli ja Beelzebubem wyganiam czarty, synowie waszy kim wyganiają? Dlatego sędźmi waszemi ci będą.
2.WUJEK.1923A jeźliż Ja przez Beelzebuba wyrzucam czarty, synowie wasi przez kogo wyrzucają? dlatego oni sędziami waszymi będą.
3.RAKOW.NTA jeśliż ja w Beelzebulu wyrzucam czarty, synowie waszy w kim wyrzycają? dla tego sędźmi waszymi oni będą.
4.GDAŃSKA.1881A jeźliż ja przez Beelzebuba wyganiam dyjabły, synowie wasi przez kogoż wyganiają? Przetoż oni będą sędziami waszymi.
5.GDAŃSKA.2017A jeśli ja przez Belzebuba wypędzam demony, to przez kogo wypędzają wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami.
6.SZCZEPAŃSKIA jeśli Ja mocą Beelzebuba wypędzam czarty, to czyjąż mocą synowie wasi wypędzają? Dlatego to oni będą sędziami waszymi.
7.MARIAWICIA jeśli Ja przez Beelzebuba wyrzucam dyabelstwa, to synowie wasi przez kogo wyrzucają? Dlatego oni będą waszymi sędziami.
8.BIESZK.ŁUK.1931A jeśli ja w przymierzu z Beelzebubem wypędzam czarty, uczniowie wasi czyją mocą je wyrzucają? Oni zatem was sądzić będą.
9.GRZYM1936Jeśli ja wypędzam złe duchy przez Belzebuba, przez kogo wypędzają je synowie wasi? To też oni sędziami waszymi będą,
10.DĄBR.WUL.1973A jeśli ja przez Belzebuba wyrzucam czarty, synowie wasi przez kogo wyrzucają? Dlatego oni będą sędziami waszymi.
11.DĄBR.GR.1961A jeśli ja przez Beelzebula wyrzucam czarty, synowie wasi przez kogo wyrzucają? Dlatego oni będą sędziami waszymi.
12.TYSIĄCL.WYD5Lecz jeśli Ja mocą Belzebuba wyrzucam złe duchy, to czyją mocą wyrzucają je wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami.
13.BRYTYJKAJeżeli zaś Ja mocą Belzebuba wyganiam demony, to czyją mocą synowie wasi wypędzają? Dlatego oni będą sędziami waszymi.
14.POZNAŃSKAA jeśli Ja mocą Beelzebula wyrzucam czarty, to czyją mocą wyrzucają je wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami.
15.WARSZ.PRASKALecz jeżeli Ja wyrzucam złe duchy przez Belzebuba, to wasi synowie przez kogo je wyrzucają? I dlatego oni właśnie będą was sądzić.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jeśli ja przez Beelzebuba wyrzucam demony, wasi synowie przez kogo wyrzucają? Z tego powodu oni będą waszymi sędziami.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITA poza tym, jeśli Ja wypędzam demony za sprawą Beelzebula, to za czyją sprawą robią to wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami.
18.TOR.PRZ.2023A jeśli ja przez Belzebuba wyrzucam demony, to synowie wasi przez kogo wyrzucają? Dlatego oni będą waszymi sędziami.