« Łuk 11:21 Ewangelia Łukasza 11:22 Łuk 11:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ale gdy mocniejszy nadeń przyszedszy zmoże go, wszytkę zbroję jego bierze, wktórej ufał, i korzyści jego rozdaje.
2.WUJEK.1923Ale jeźli mocniejszy nadeń nadszedłszy, zwycięży go, odejmie wszystkę broń jego, w któréj ufał, i korzyści jego rozdał.
3.RAKOW.NTA gdyby silniejszy niźli on nadszedszy zwyciężył go, zupełną zbroję jego odejmuje w której ufał, i łupy jego rozdawa.
4.GDAŃSKA.1881Ale gdy mocniejszy nadeń nadszedłszy, zwycięży go, odejmuje wszystko oręże jego, w którem ufał, a łupy jego rozdaje.
5.GDAŃSKA.2017Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i zwycięży go, zabiera całą jego broń, na której polegał, i rozdaje jego łupy.
6.SZCZEPAŃSKIale jeśli mocniejszy nadeń się zjawi i pokona go, to zabierze całą broń jego, w której pokładał swą nadzieję, a łupy jego rozda.
7.MARIAWICIAle jeśliby mocniejszy od niego nadszedłszy, zwyciężył go, wszystek oręż jego, w którym ufał, odbierze mu i łupy jego rozda.
8.BIESZK.ŁUK.1931Ale jeśli mocniejszy odeń napadnie go i pokona, odejmie mu wszystką broń, w której ufał, i rozdzieli łup, na nim zdobyty.
9.GRZYM1936Ale jeśli ktoś mocniejszy nadejdzie i tamtego pokona, zabiera mu wszystką broń, w której nadzieję swoją pokładał, i dzieli łupy wojenne.
10.DĄBR.WUL.1973Ale jeżeli mocniejszy od niego nadejdzie i zwycięży go, zabierze wszystką jego broń, w której ufał, a łupy jego rozda.
11.DĄBR.GR.1961Ale jeżeli mocniejszy od niego nadejdzie i zwycięży go, zabiera wszystką jego broń, w której ufał, a łupy jego rozdaje.
12.TYSIĄCL.WYD5Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, to zabierze całą broń jego, na której polegał, i rozda jego łupy.
13.BRYTYJKALecz gdy mocniejszy od niego najdzie go i zwycięży, zabiera mu zbroję jego, na której polegał, i rozdaje jego łupy.
14.POZNAŃSKALecz kiedy przyjdzie mocniejszy od niego i pokona go, zabierze całą jego broń, której zawierzył, a łupy jego rozda.
15.WARSZ.PRASKALecz kiedy nadejdzie ktoś jeszcze potężniejszy i zwycięży go, to zabierze mu całe uzbrojenie w którym taką ufność pokładał, i rozdzieli zdobyte na nim łupy.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.zaś kiedy przyjdzie mocniejszy od niego i go zwycięży zabiera cały jego oręż, na którym polegał, oraz rozdziela swoje łupy.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITLecz gdy ktoś mocniejszy napadnie go i pokona, wówczas odbiera mu całe uzbrojenie, na którym ten tak polegał, i rozdziela wzięte na nim łupy.
18.TOR.PRZ.2023Ale kiedy mocniejszy od niego przychodzi i zwycięża go, zabiera całą jego zbroję, w której pokładał ufność, a łupy jego rozdaje.