« Łuk 11:22 Ewangelia Łukasza 11:23 Łuk 11:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Kto nie jest zemną, przeciw mnie jest. A kto nie zbiera zemną, rozsypuje.
2.WUJEK.1923Ktoć nie jest zemną, przeciw mnie jest, a kto nie zgromadza zemną, rozprasza.
3.RAKOW.NTKto nie jest ze mną, przeciwko mnie jest; a który nie zgromadza ze mną, rozprasza.
4.GDAŃSKA.1881Kto nie jest ze mną, przeciwko mnie jest; a kto nie zbiera ze mną, rozprasza.
5.GDAŃSKA.2017Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto nie zbiera ze mną, rozprasza.
6.SZCZEPAŃSKIKto nie jest ze Mną, przeciwko Mnie jest; a kto nie zbiera ze Mną - rozprasza.
7.MARIAWICIKto nie jest ze Mną, przeciwko Mnie jest; i kto ze Mną nie zbiera, ten rozprasza.
8.BIESZK.ŁUK.1931Kto nie jest ze mną, przeciw mnie jest; a kto nie zbiera ze mną, rozprasza.
9.GRZYM1936Kto nie jest ze mną, jest przeciw mnie; i kto nie zbiera ze mną, rozprasza.
10.DĄBR.WUL.1973Kto nie jest ze mną, przeciwko mnie jest, a kto nie zgromadza ze mną, rozprasza.
11.DĄBR.GR.1961Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto nie zgromadza ze mną, rozprasza.
12.TYSIĄCL.WYD5Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, ten rozprasza.
13.BRYTYJKAKto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto nie gromadzi ze mną, rozprasza.
14.POZNAŃSKAKto nie jest ze Mną, jest przeciw Mnie, i kto nie zbiera ze Mną - rozprasza.
15.WARSZ.PRASKAKto nie jest ze Mną, przeciwko Mnie jest; a kto nie zbiera ze Mną, rozprasza.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kto nie jest ze mną jest przeciwko mnie; a kto ze mną nie zbiera rozprasza.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITKto nie jest ze Mną, ten jest przeciwko Mnie, a kto ze Mną nie gromadzi - rozprasza.
18.TOR.PRZ.2023Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto nie zbiera ze mną, rozprasza.