« Łuk 11:26 Ewangelia Łukasza 11:27 Łuk 11:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I stało się gdy to im on mówił, podniozszy niektóra niewiasta głos z tłumu rzekła mu: Błogi żywot który cię nosił i piersi któreś sał.
2.WUJEK.1923I stało się, gdy to mówił, podniósłszy głos niektóra niewiasta z rzesze, rzekła mu: Błogosławiony żywot, który cię nosił, i piersi, któreś ssał.
3.RAKOW.NTA sstało się gdy mówił on te rzeczy, podnióższy niektóra niewiasta głos z tłumu, rzekła mu: Szczęśliwy żywot który cię nosił, i piersi któreś sał!
4.GDAŃSKA.1881I stało się, gdy on to mówił, że wyniósłszy głos niektóra niewiasta z ludu, rzekła mu: Błogosławiony żywot, który cię nosił, i piersi, któreś ssał!
5.GDAŃSKA.2017A gdy on to mówił, pewna kobieta spośród zgromadzonych powiedziała do niego donośnym głosem: Błogosławione łono, które cię nosiło, i piersi, które ssałeś!
6.SZCZEPAŃSKIA podczas gdy <On> tych słów domawiał, pewna niewiasta z ludu podniosła głos, mówiąc do Niego: Błogosławione łono, które Cię nosiło i piersi, któreś ssał!
7.MARIAWICII stało się, gdy to mówił, podniósłszy głos niektóra niewiasta z rzeszy, rzekła Mu: Błogosławiony żywot, który Cię nosił, i piersi, któreś ssał.
8.BIESZK.ŁUK.1931Gdy tak mówił, niewiasta z pomiędzy rzeszy zawołała głośno: „Błogosławiony żywot, który cię nosił! Błogosławione piersi, któreś ssał!”.
9.GRZYM1936Zdarzyło się raz, że gdy on przemawiał, pewna niewiasta, podnosząc głos wśród tłumu, odezwała się: Błogosławiony żywot, który cię nosił i piersi, któreś ssał.
10.DĄBR.WUL.1973I stało się, gdy to mówił, że pewna niewiasta z tłumu donośnym głosem rzekła do niego: Błogosławione łono, które cię nosiło, i piersi, któreś ssał.
11.DĄBR.GR.1961I zdarzyło się, gdy to mówił, że pewna niewiasta z tłumu donośnym głosem rzekła do niego: Błogosławione łono, które cię nosiło, i piersi, któreś ssał.
12.TYSIĄCL.WYD5Gdy On to mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś.
13.BRYTYJKAA gdy On to mówił, pewna niewiasta z tłumu, podniósłszy swój głos, rzekła do niego: Błogosławione łono, które cię nosiło, i piersi, które ssałeś.
14.POZNAŃSKAKiedy On to mówił, jakaś kobieta z tłumu powiedziała głośno do Niego: - Szczęśliwe łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś.
15.WARSZ.PRASKAA gdy On to jeszcze mówił, jakaś kobieta z tłumu zawołała donośnym głosem: Błogosławione łono, które Cię nosiło i piersi, które ssałeś.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kiedy on to mówił, zdarzyło się, że pewna niewiasta podniosła głos z tłumu oraz mu powiedziała: Szczęśliwe łono, które cię nosiło i piersi, które ssałeś.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy Jezus to mówił, jakaś kobieta z tłumu podniosła głos i zawołała do Niego: Szczęśliwe łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś.
18.TOR.PRZ.2023I stało się, gdy On to mówił, że pewna kobieta z tłumu podniosła swój głos i powiedziała: Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś!