« Łuk 11:28 Ewangelia Łukasza 11:29 Łuk 11:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A gdy się tłumów nabierało, naczął mówić: Ród ten złościwy jest, znaku szuka, a znak nie będzie dan jemu, tylko znak Jonaszów.
2.WUJEK.1923A gdy się rzesze zbieżały, począł mówić: Ten naród jest naród złościwy, żąda znaku, a znak mu nie będzie dan, tylko znak Jonasa proroka.
3.RAKOW.NTA gdy się tłumów nazgromadzało, począł mówić: Rodzaj ten jest zły; domaga się znamienia, a znamię nie będzie dane jemu, jedno ono znamię Jonasza Proroka.
4.GDAŃSKA.1881A gdy się lud gromadził, począł mówić: Rodzaj ten rodzaj zły jest; znamienia szuka, ale mu znamię nie będzie dane, tylko ono znamię Jonasza proroka.
5.GDAŃSKA.2017A gdy ludzie się gromadzili, zaczął mówić: Pokolenie to jest złe. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, oprócz znaku proroka Jonasza.
6.SZCZEPAŃSKIA gdy lud tłumnie się zbierał, zaczął mówić: To plemię jest plemieniem przewrotnem; domaga się znaku, ale znaku mu nie dadzą, jeno znak Jonasza {proroka}.
7.MARIAWICIA gdy się rzesze zbiegały, począł mówić: Ten naród jest naród zły, domaga się znaku, ale nie będzie mu znak dany, jedno znak Jonasza proroka.
8.BIESZK.ŁUK.1931Gdy rzesze się gromadziły koło Jezusa, począł mówić: „Pokolenie dzisiejsze niegodziwem jest pokoleniem. Żąda znaku. Ale nie będzie mu dany żaden inny znak, jak tylko znak proroka Jonasza.
9.GRZYM1936Gdy zaś lud cisnął się około niego, zaczął tak nauczać: Ten naród jest narodem przewrotnym. Domaga się znaku; ale nie będzie miał innego znaku prócz znaku Jonasza.
10.DĄBR.WUL.1973A gdy się gromadziły rzesze, począł mówić: To plemię, jest plemieniem przewrotnym; znaku szuka, a znak mu nie będzie dany, jeno znak Jonasza proroka.
11.DĄBR.GR.1961A gdy się gromadziły rzesze, począł mówić: To plemię jest plemieniem przewrotnym; znaku szuka, a znak mu nie będzie dany, tylko znak Jonasza.
12.TYSIĄCL.WYD5A gdy tłumy się gromadziły, zaczął mówić: To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza.
13.BRYTYJKAA gdy się tłumy zbierały, zaczął mówić: Pokolenie to jest pokoleniem złym; znaku szuka, ale inny znak nie będzie mu dany, jak tylko znak Jonasza.
14.POZNAŃSKAKiedy zebrały się tłumy, zaczął mówić: - To pokolenie jest złym pokoleniem. Domaga się znaku, lecz otrzyma tylko znak Jonasza.
15.WARSZ.PRASKAA do rzesz, które się gromadziły coraz liczniej, począł mówić: To plemię jest plemieniem przewrotnym. Domagają się znaku, lecz nie będzie im dany żaden inny znak, prócz znaku Jonasza.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś gdy się gromadziły tłumy, zaczął mówić: To pokolenie jest złym pokoleniem. Szuka znaku, a znak mu nie będzie dany, chyba że znak proroka Jonasza.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy wokół gromadziły się tłumy, Jezus zaczął mówić: To pokolenie jest pokoleniem złym; domaga się znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, oprócz znaku Jonasza.
18.TOR.PRZ.2023A gdy zgromadzał się tłum, zaczął mówić: „To pokolenie jest złe; żąda znaku, ale nie będzie mu dany znak, jak tylko znak proroka Jonasza.