« Łuk 11:29 Ewangelia Łukasza 11:30 Łuk 11:31 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo jako był Jonasz znakiem Niniwitom, tak będzie i syn człowieczy narodowi temu.
2.WUJEK.1923Bo jako był Jonas znakiem Niniwitom, takżeć będzie i Syn człowieczy narodowi temu.
3.RAKOW.NTJako bowiem był Jonasz znamieniem Niniwitom, tak będzie i Syn człowieczy rodzajowi temu.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem jako Jonasz był za znamię Niniwczykom, tak będzie i Syn człowieczy temu rodzajowi.
5.GDAŃSKA.2017Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie i Syn Człowieczy dla tego pokolenia.
6.SZCZEPAŃSKIJak bowiem Jonasz stał się dla Niniwitów znakiem, tak będzie i Syn człowieczy dla tego plemienia.
7.MARIAWICIAlbowiem jako Jonasz był znakiem dla Niniwitów, tak też będzie i Syn Człowieczy dla narodu tego.
8.BIESZK.ŁUK.1931Bo jako Jonasz był znakiem dla mieszkańców miasta Niniwy, tak samo i Syn człowieczy będzie znakiem dla tego pokolenia.
9.GRZYM1936Jak Jonasz był znakiem dla Niniwitów, tak syn człowieczy będzie znakiem dla tego narodu.
10.DĄBR.WUL.1973Albowiem jak Jonasz był znakiem dla Niniwitów, tak Syn Człowieczy będzie dla plemienia tego.
11.DĄBR.GR.1961Albowiem jak Jonasz był znakiem dla Niniwitów, tak Syn Człowieczy będzie dla tego plemienia.
12.TYSIĄCL.WYD5Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia.
13.BRYTYJKAJak bowiem Jonasz stał się znakiem dla Niniwczyków, tak będzie i Syn Człowieczy dla tego pokolenia.
14.POZNAŃSKAJak Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak Syn Człowieczy będzie znakiem dla tego pokolenia.
15.WARSZ.PRASKAAlbowiem jak Jonasz był znakiem dla Niniwitów, tak też Syn Człowieczy będzie znakiem dla tego pokolenia.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem jak Jonasz był znakiem dla Ninewitów tak i Syn Człowieka stanie się dla tego rodu.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITJak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak też Syn Człowieczy będzie znakiem dla tego pokolenia.
18.TOR.PRZ.2023Albowiem jak Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie i Syn Człowieczy znakiem dla tego pokolenia.