« Łuk 11:31 Ewangelia Łukasza 11:32 Łuk 11:33 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Mężowie Niniwitscy wstaną na sądzie z rodem tym, i osądzą ji, iż się pokajali na kazanie Jonaszowe, a ono więcej niż Jonasz tu.
2.WUJEK.1923Mężowie Niniwitowie powstaną na sądzie z narodem tym i potępią go, iż pokutę czynili na Jonasowe kazanie: a oto tu więcéj, niźli Jonas.
3.RAKOW.NTMężowie Niniwitscy powstaną na sądzie z rodzajem tym, i osądzą go; iż się pokajali na obwoływanie Jonaszowe; a oto więcej niż Jonasz tu jest.
4.GDAŃSKA.1881Mężowie Niniwiccy staną na sądzie z tym rodzajem i potępią go, przeto że pokutowali na kazanie Jonaszowe; a oto tu więcej, niżeli Jonasz.
5.GDAŃSKA.2017Ludzie z Niniwy staną na sądzie z tym pokoleniem i potępią je, ponieważ pokutowali na skutek głoszenia Jonasza, a oto tu ktoś więcej niż Jonasz.
6.SZCZEPAŃSKINiniwici staną na sądzie razem z tem oto plemieniem i potępią je, albowiem na kazanie Jonasza czynili pokutę; a oto tu ktoś większy, niźli Jonasz.
7.MARIAWICIMężowie Niniwici powstaną na sądzie z tym narodem i potępią go, ponieważ oni pokutę czynili na kazanie Jonaszowe: a oto tu większy jest niźli Jonasz.
8.BIESZK.ŁUK.1931Mieszkańcy Niniwy wystąpią na sądzie wraz z tem pokoleniem i potępią je. Bo oni po kazaniu Jonaszowem nawrócili się. A oto, przed wami stoi ten, który większy jest nad Jonasza!
9.GRZYM1936I Niniwici powstaną na sądzie przeciw narodowi temu i potępią go; oni bowiem pokutę czynili na kazanie Jonasza, a tu coś więcej niż Jonasz.
10.DĄBR.WUL.1973Niniwici powstaną na sądzie z tym oto plemieniem i potępią je. Czynili bowiem pokutę na wołanie Jonasza, a oto tu więcej niż Jonasz.
11.DĄBR.GR.1961Niniwici powstaną na sądzie wespół z tym plemieniem i potępią je. Czynili bowiem pokutę na wołanie Jonasza, a oto tu ktoś większy niż Jonasz.
12.TYSIĄCL.WYD5Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz.
13.BRYTYJKAMężowie z Niniwy staną na sądzie wraz z tym pokoleniem i spowodują jego potępienie, gdyż na skutek zwiastowania Jonasza pokutowali, a oto tutaj więcej niż Jonasz.
14.POZNAŃSKAMieszkańcy Niniwy staną na sądzie razem z tym pokoleniem i potępią je, bo nawrócili się dzięki przepowiadaniu Jonasza, a oto tutaj więcej niż Jonasz.
15.WARSZ.PRASKAMieszkańcy Niniwy powstaną na sąd razem z tym pokoleniem i potępią je. Bo oni czynili pokutę, gdy ich pouczał Jonasz, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mężowie Ninewici wstaną na sądzie z tym pokoleniem i je potępią, bo skruszyli się na kazanie Jonasza, a oto tutaj większy od Jonasza.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITMieszkańcy Niniwy powstaną na sąd wraz z tym pokoleniem i potępią je, gdyż opamiętali się na wezwanie Jonasza, a oto tutaj jest coś więcej niż Jonasz.
18.TOR.PRZ.2023Mężowie z Niniwy staną na sądzie z tym pokoleniem i uznają ich za zasługujących na karę; bo upamiętali się wskutek głoszenia Jonasza; a oto tutaj ktoś więcej niż Jonasz.