« Łuk 11:32 Ewangelia Łukasza 11:33 Łuk 11:34 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Nikt lepak zażegszy świece, w skrytości jej nie stawia, ani pod korzec; ale na świecznik. Aby wchodzący światło widzieli.
2.WUJEK.1923Żaden świece nie zapala i nie stawia w skrytości, ani pod korzec; ale na świecznik, aby, którzy wchodzą, widzieli światło.
3.RAKOW.NTA żaden świece zapaliwszy, w skrytości nie kładzie, ani pod korzec, ale na świecznik, aby wchodzący na światło patrzali.
4.GDAŃSKA.1881A nikt świecę zapaliwszy, nie stawia jej w skrytości, ani pod korzec, ale na świecznik, aby ci, którzy wchodzą, światło widzieli.
5.GDAŃSKA.2017Nikt nie zapala świecy i nie stawia jej w ukryciu ani pod naczyniem, ale na świeczniku, aby ci, którzy wchodzą, widzieli światło.
6.SZCZEPAŃSKINikt, zapaliwszy światło, nie umieszcza go w ukryciu, albo pod korcem, ale na świeczniku, by wchodzący mogli widzieć jasność. Światłem ciała [twego] jest oko {twe}.
7.MARIAWICINikt nie zapala świecy i nie stawia jej w ukryciu, ani pod korzec, ale na świeczniku, aby ci, którzy wchodzą, widzieli światłość.
8.BIESZK.ŁUK.1931Nikt, zapaliwszy światło, nie stawia go w ukrytym kącie ani pod korzec; stawia raczej na świeczniku, by każdy, co wchodzi, widział jasność.
9.GRZYM1936Nikt nie zapala światła, żeby je postawić w kącie lub pod dzieżą, ale je stawia na świeczniku, aby, kto wchodzi, światło widział.
10.DĄBR.WUL.1973Nikt nie zapala świecy i nie stawia jej w ukryciu ani pod korcem, ale na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą.
11.DĄBR.GR.1961Nikt, zapaliwszy świecę, nie stawia jej w ukryciu ani pod korcem, ale na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą.
12.TYSIĄCL.WYD5Nikt nie zapala lampy i nie umieszcza jej w ukryciu ani pod korcem, lecz na świeczniku, aby jej blask widzieli ci, którzy wchodzą.
13.BRYTYJKANikt nie zapala świecy i nie stawia jej w ukryciu ani pod korcem, ale na świeczniku, ażeby ci, którzy wchodzą, widzieli światło.
14.POZNAŃSKANikt, zapaliwszy lampę, nie stawia jej w ukryciu ani pod korcem, ale na świeczniku, aby ci, co wchodzą, widzieli światło.
15.WARSZ.PRASKAKtokolwiek zapala świecę, nie zostawia jej w ukryciu ani nie wkłada pod korzec lecz umieszcza na świeczniku, ażeby ci co wchodzą, widzieli światło.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nikt z was, kto zapali lampkę, nie umieszcza jej w ukrytym miejscu, ani pod naczyniem ale na podstawce, aby ci, co wchodzą widzieli światło.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITNikt nie zapala lampy i nie stawia jej w ukryciu ani pod garnkiem. Stawia się ją na podwyższeniu, aby ci, którzy wchodzą, korzystali ze światła.
18.TOR.PRZ.2023A nikt, gdy zapali lampę, nie stawia jej w ukryciu, ani pod korcem, ale na świeczniku, aby ci, którzy wchodzą, widzieli światło.