« Łuk 11:33 Ewangelia Łukasza 11:34 Łuk 11:35 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Świecą ciała jest oko. Jeśliby przeto oko twoje jednostajne było, i wszytko ciało twoje światłe będzie. Lecz jeśliby złe było, i ciało twoje ciemne będzie.
2.WUJEK.1923Świeca ciała twego jest oko twoje. Jeźliby oko twe było szczere, wszystko ciało twe świetne będzie; lecz jeźliby złe było, ciało téż twoje ciemne będzie.
3.RAKOW.NTŚwiecą ciała, jest oko; gdyby tedy oko twe proste było, całe też ciało twe świetne jest; A jeśliby złe było, i ciało twe ciemne będzie.
4.GDAŃSKA.1881Świecą ciała jest oko; jeźliby tedy oko twoje było szczere, i ciało twoje wszystko będzie jasne; a jeźliby złe było, i ciało twoje ciemne będzie.
5.GDAŃSKA.2017Światłem ciała jest oko. Jeśli więc twoje oko jest szczere, to i całe twoje ciało będzie pełne światła, a jeśli jest złe, to i twoje ciało będzie pełne ciemności.
6.SZCZEPAŃSKIJeśli oko twe zdrowe będzie, <to i> całe ciało twoje będzie miało światłość; gdyby jednak chorzało, i ciało twe {pozostanie} w ciemności.
7.MARIAWICIŚwiecą ciała twego jest oko twoje. Jeśli oko twoje będzie szczere, wtedy i wszystko ciało twoje będzie światłe, ale jeśli będzie złośliwe, wtedy i ciało twoje będzie ciemne.
8.BIESZK.ŁUK.1931Światłem ciała twego jest oko. Jeśli oko twoje jest zdrowe, to i ciało twoje jest w jasności; a jeśli chore, wtedy i ciało twoje pogrążone w ciemności.
9.GRZYM1936Świecą twojego ciała jest oko. Jeśli oko jest czyste, całe ciało będzie jasne; jeśli zaś jest zepsute, całe ciało będzie ciemne.
10.DĄBR.WUL.1973Światłem ciała twego jest oko twoje. Jeśliby oko twoje było szczere, wszystko ciało twoje światłe będzie. Ale jeśliby oko twoje było niegodziwe, całe ciało twoje mrok spowije.
11.DĄBR.GR.1961Światłem ciała jest oko twoje. Jeśliby oko twoje było szczere, to i wszystko ciało twoje jaśnieć będzie. Ale jeśliby oko twoje było niegodziwe, to i całe ciało twoje obejmie mrok.
12.TYSIĄCL.WYD5Lampą ciała jest twoje oko. Jeśli twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało będzie rozświetlone. Lecz jeśli jest chore, ciało twoje będzie również w ciemności.
13.BRYTYJKAŚwiecą ciała jest oko twoje. Jeśli oko twoje jest zdrowe, i całe ciało twoje jest jasne. A jeśli jest chore, i ciało twoje jest ciemne.
14.POZNAŃSKAŚwiatłem dla ciała jest twoje oko. Jeśli twoje oko jest zdrowe, to i całe twoje ciało ma światło. Ale jeżeli jest chore, to i ciało twoje ogarnie ciemność.
15.WARSZ.PRASKAŚwiatłem twojego ciała jest twoje oko. Jeżeli oko twoje jest zdrowe, to i całe ciało jest w światłości, a jeśli jest chore, to całe ciało twoje jest w ciemności.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lampką ciała jest twoje oko; jeśli zatem, twoje oko będzie szczere, i całe twoje ciało jest jaśniejące. Zaś jeśli będzie złe, i twoje ciało będzie ciemne.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITTaką lampą dla ciała jest oko. Jeśli twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało jest jasne. Lecz jeśli oko słabnie, ciało pogrąża się w ciemności.
18.TOR.PRZ.2023Lampą ciała jest oko; jeśli więc twoje oko jest prosto patrzące, całe twoje ciało jest jasne; a jeśli byłoby złe, i twoje ciało będzie ciemne.