« Łuk 11:34 Ewangelia Łukasza 11:35 Łuk 11:36 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Patrz przeto aby światło, które wtobie, ciemnością nie było.
2.WUJEK.1923Patrz tedy, żeby światło, które w tobie jest, ciemnością nie było.
3.RAKOW.NTPatrzajże tedy żeby światłość która w tobie jest, ciemnością nie była.
4.GDAŃSKA.1881Patrzajże tedy, aby światło, które jest w tobie, nie było ciemnością.
5.GDAŃSKA.2017Uważaj więc, aby światło, które jest w tobie, nie było ciemnością.
6.SZCZEPAŃSKIA przeto uważaj, aby światło, które jest w tobie, nie stało się ciemnością!.
7.MARIAWICIPatrzajże tedy, aby światłość, która jest w tobie, nie była ciemnością.
8.BIESZK.ŁUK.1931Patrz się tedy, aby światło w tobie nie stało się ciemnością!
9.GRZYM1936Pilnuj się przeto, aby światło, które jest w tobie, nie zgasło.
10.DĄBR.WUL.1973Bacz przeto, aby światło, które jest w tobie, ciemnością się nie stało.
11.DĄBR.GR.1961Bacz przeto, by to światło, które jest w tobie, ciemnością się nie stało.
12.TYSIĄCL.WYD5Bacz więc, czy światło, które jest w tobie, nie jest ciemnością.
13.BRYTYJKABacz więc, by światło, które jest w tobie, nie było ciemnością.
14.POZNAŃSKAUważaj więc, aby światło, które jest w tobie, nie stało się ciemnością!
15.WARSZ.PRASKAUważaj więc, ażeby światłość, która w tobie jest, nie zamieniła się w ciemności.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Badaj zatem, czy blask w tobie nie jest ciemnością.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITDbaj więc o to, aby światło, które jest w tobie, nie było ciemnością.
18.TOR.PRZ.2023Uważaj więc, czy światło w tobie nie jest ciemnością.