« Łuk 11:35 Ewangelia Łukasza 11:36 Łuk 11:37 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jeśli przeto ciało twoje wszytko światłe, nie mając ni cząstki ciemnej, (tedy) będzie światłe wszytko, jako gdy cię świeca blaskiem oświeca.
2.WUJEK.1923Jeźliby tedy ciało twe wszystko świetne było, nie mając jakiéj cząstki ciemności, będzie wszystko świetne, a jako świeca jasności oświeci się.
3.RAKOW.NTJeśli tedy ciało twe całe świetne jest, nie mając jakiej cząstki ciemnej, będzie świetne całe, jako kiedy świeca blaskiem swoim oświeca cię.
4.GDAŃSKA.1881Jeźli tedy wszystko ciało twoje jasne będzie, nie mając jakiej cząstki zaćmionej, będzieć wszystko tak jasne, że cię jako świeca blaskiem oświeci.
5.GDAŃSKA.2017Jeśli zatem całe twoje ciało będzie pełne światła, nie mając w sobie żadnej ciemnej cząstki, całe będzie tak pełne światła, jak gdy świeca oświetla cię swoim blaskiem.
6.SZCZEPAŃSKIGdy zaś twe ciało [stanie się] całkowicie jasne, bez żadnej plamy ciemnej, będzie ono całe jaśniejące, i jakby jasnością błyskawicy oświeci cię.
7.MARIAWICIA tak jeśli wszystko dało twoje będzie światłe, nie mając żadnej cząstki ciemności, wtedy będzie światłe wszystko, i jako jasność błyskawicy oświeci cię.
8.BIESZK.ŁUK.1931Jeśli więc całe ciało twoje tak jasne jest, iż żadna cząstka nie jest ciemna, wówczas całe ciało będzie jasne, jakoby lampa blaskiem swoim cię ogarnęła”.
9.GRZYM1936Bo jeśli całe ciało twoje będzie jasne, nie mając w sobie nic z ciemności, wszystko będzie jasne i jako światło świecy oświeci cię.
10.DĄBR.WUL.1973Jeśliby tedy całe ciało twoje światłe było, nie mając żadnej części zaćmionej, całe jaśnieć będzie i jakoby blask błyskawicy oświeci cię.
11.DĄBR.GR.1961Jeśliby tedy całe ciało twoje światłe było, niezaćmione w żadnej części, całe jaśnieć będzie, jakby oświecił cię blask błyskawicy.
12.TYSIĄCL.WYD5Jeśli zatem całe twoje ciało jest rozświetlone, nie mając w sobie żadnej części ciemnej, całe będzie rozświetlone, jak gdyby lampa oświecała cię swym blaskiem.
13.BRYTYJKAJeśli więc, całe ciało twoje jest jasne i nie ma w nim cząstki ciemnej, będzie całe jasne, jak gdyby świeca oświeciła cię swym blaskiem.
14.POZNAŃSKAJeżeli więc całe twoje ciało ma dość światła i żadna jego część nie znajduje się w ciemności, to całe będzie w świetle, jak gdyby lampa oświeciła cię swym blaskiem.
15.WARSZ.PRASKAJeśli zaś całe ciało twoje jest w światłości i nie ma w nim nic z mroków, pozostanie całe w jasności i rozświetli cię tak, jakby cię oświetliła jasność pochodni.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.O ile więc, całe twe jaśniejące ciało, nie mając żadnej ciemnej części – w pełni będzie jaśniejące, stanie się podobnie, jak gdyby lampka blaskiem cię oświecała.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITBo jeśli całe twoje ciało jest jasne i nie ma w nim niczego ciemnego, to jest tak jasne jak wtedy, gdy lampa oświeca cię swym blaskiem.
18.TOR.PRZ.2023Jeśli więc całe twoje ciało jest jasne, nie mając w sobie jakiejś części ciemnej, będzie całe tak jasne, jak gdyby cię lampa blaskiem oświeciła.”