« Łuk 11:37 Ewangelia Łukasza 11:38 Łuk 11:39 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A Faryzeusz ujrzawszy zadziwował się, iż się pierwej nie umył przed obiadem.
2.WUJEK.1923A Pharyzeusz począł sam w sobie myśląc mówić, czemuby się nie umył przed obiadem.
3.RAKOW.NTA Faryzeusz ujźrzawszy dziwował się, że się pierwej nie umył przed obiadem.
4.GDAŃSKA.1881A widząc to Faryzeusz, dziwował się, że się nie umył przed obiadem.
5.GDAŃSKA.2017A faryzeusz, widząc to, dziwił się, że nie umył się przed obiadem.
6.SZCZEPAŃSKIFaryzeusz jednak, <widząc to, zdziwił się> {i zaczął Go w duszy potępiać}, że się <wpierw> przed obiadem nie obmył.
7.MARIAWICIA Faryzeusz począł sam w sobie rozbierać i myślić: Czemu się był nie umył przed obiadem?
8.BIESZK.ŁUK.1931Zdziwił się jednak faryzeusz, widząc, że Jezus przed śniadaniem nie umył sobie rąk.
9.GRZYM1936Ale faryzeusz wielce się nad tem zastanawiał, dlaczego Jezus nie umył sobie rąk przed obiadem.
10.DĄBR.WUL.1973Lecz faryzeusz począł zastanawiać się i przemyśliwać, czemu się przed posiłkiem nie obmył.
11.DĄBR.GR.1961Lecz faryzeusz zdziwił się ujrzawszy, że nie obmył się przed posiłkiem.
12.TYSIĄCL.WYD5Lecz faryzeusz, widząc to, wyraził zdziwienie, że nie obmył wpierw rąk przed posiłkiem.
13.BRYTYJKAUjrzawszy to, faryzeusz dziwił się, że nie obmył się przed posiłkiem.
14.POZNAŃSKAZobaczywszy to faryzeusz zdziwił się, że (Jezus) nie umył rąk przed jedzeniem.
15.WARSZ.PRASKAA faryzeusz dziwił się, zauważywszy, że nie dokonał obmycia przed jedzeniem.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś faryzeusz to widząc zdziwił się, że najpierw nie został obmyty przed obiadem.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITFaryzeusza zdziwiło jednak, że wbrew zwyczajowi Jezus przed posiłkiem nie zanurzył w wodzie rąk.
18.TOR.PRZ.2023A widząc to faryzeusz, zdziwił się, że najpierw nie zanurzył rąk przed obiadem.