« Łuk 11:38 Ewangelia Łukasza 11:39 Łuk 11:40 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Rzekł lepak Pan k niemu: Teraz wy Faryzeuszowie zwierzchu czaszę i misę oczyściacie, lecz co wewnątrz w was (to) pełno drapiestwa i złości.
2.WUJEK.1923I rzekł Pan do niego: Teraz wy Pharyzeuszowie, co jest zwierzchu kubka i misy, oczyszczacie; lecz co jest wewnątrz w was, pełno jest drapieztwa i nieprawości.
3.RAKOW.NTA rzekł Pan do niego: Teraz wy, Faryzeuszowie to co jest z wierzchu kubka i misy oczyściacie, lecz co jest wewnątrz waszego pełno jest drapiestwa i złości.
4.GDAŃSKA.1881I rzekł Pan do niego: Teraz wy, Faryzeuszowie! to, co jest zewnątrz kubka i misy, ochędażacie, ale to, co jest wewnątrz w was, pełne jest drapiestwa i złości.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy Pan powiedział do niego: Teraz wy, faryzeusze, oczyszczacie to, co jest na zewnątrz kubka i misy, ale to, co jest wewnątrz was, pełne jest zdzierstwa i nieprawości.
6.SZCZEPAŃSKIPan rzekł przeto do niego: Teraz, wy faryzeusze, oczyszczacie stronę zewnętrzną kielicha i misy, a wnętrze wasze pełne jest zdzierstwa i przewrotności!
7.MARIAWICII rzekł Pan do niego: Teraz wy Faryzeusze, co na wierzchu jest kielicha i misy, to omywacie; ale to, co wewnątrz jest w was, pełne jest zdzierstwa i nieprawości.
8.BIESZK.ŁUK.1931Rzekł przeto Pan do niego: „Tacy to wy faryzeusze! Zewnętrzną stronę kubka i misy oczyszczacie, lecz wewnątrz, w duszach swoich, pełni jesteście drapiestwa i nieprawości.
9.GRZYM1936Na co mu Pan odpowiedział: Wy, faryzeusze, obmywacie z wierzchu kubek i miskę; ale wewnątrz jesteście pełni zdzierstwa i nieprawości.
10.DĄBR.WUL.1973I rzekł do niego Pan: Teraz wy, faryzeusze, obmywacie z zewnątrz kielich i misę, lecz wnętrze wasze pełne jest zdzierstwa i nieprawości.
11.DĄBR.GR.1961I rzekł Pan do niego: Teraz wy, faryzeusze, obmywacie z zewnątrz kielich i misę, ale wnętrze wasze pełne zdzierstwa i nieprawości.
12.TYSIĄCL.WYD5Na to Pan rzekł do niego: Właśnie wy, faryzeusze, dbacie o czystość zewnętrznej strony kielicha i misy, a wasze wnętrze pełne jest zdzierstwa i niegodziwości.
13.BRYTYJKAPan zaś rzekł do niego: Teraz wy, faryzeusze, oczyszczacie to, co jest zewnątrz kubka i misy, ale to, co jest wewnątrz was, pełne jest łupiestwa i złości.
14.POZNAŃSKAA Pan rzekł do niego: - Wy, faryzeusze, kielichy i misy teraz oczyszczacie z zewnątrz, ale wasze wnętrze pełne jest chciwości i zła.
15.WARSZ.PRASKAWtedy powiedział mu Pan: Wy, faryzeusze, dbacie właśnie o to, co jest na zewnątrz kielicha i misy i to obmywacie, wewnątrz was zaś pełno ździerstw i nieprawości.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale Pan do niego powiedział: Wy, faryzeusze, oczyszczacie to, co jest z zewnątrz kielicha i półmiska; zaś to, co wewnątrz was, pełne jest chciwości oraz złości.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy Pan powiedział do niego: Wy, faryzeusze, oczyszczacie zewnętrzną stronę kielicha i miski, podczas gdy wasze wnętrze jest pełne chciwości i zła.
18.TOR.PRZ.2023A Pan powiedział do niego: „Teraz wy, faryzeusze, oczyszczacie to, co jest na zewnątrz kubka i misy; ale to, co jest wewnątrz was, pełne jest grabieży i niegodziwości.