« Łuk 11:39 Ewangelia Łukasza 11:40 Łuk 11:41 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bezrozumni, nie (tenli) kto uczynił okolny wierzch, i wnątrz uczynił?
2.WUJEK.1923Szaleni, izaż ten, który uczynił to, co jest zwierzchu, nie uczynił też tego, co jest i wewnątrz?
3.RAKOW.NTBezrozumni, i zaż on który uczynił to co jest zwierzchu, i tego co jest wewnątrz nie uczynił?
4.GDAŃSKA.1881Szaleni! izaż ten, który uczynił to, co jest zewnątrz, nie uczynił też tego, co jest wewnątrz?
5.GDAŃSKA.2017Głupcy, czyż ten, który uczynił to, co jest na zewnątrz, nie uczynił też tego, co jest wewnątrz?
6.SZCZEPAŃSKINierozumni! Czyż Ten, który stworzył rzeczy zewnętrzne, nie uczynił też i wewnętrznych?
7.MARIAWICIGłupi, izali nie Ten, Który uczynił to, co jest zewnątrz, uczynił też i to, co jest wewnątrz?
8.BIESZK.ŁUK.1931O, nierozumni! Czyż ten, który stworzył to, co jest zewnątrz, nie stworzył również i wnętrza?
9.GRZYM1936Szaleni, kto uczynił to, co jest z wierzchu, nie uczynił tego, co wewnątrz?
10.DĄBR.WUL.1973Nierozumni! Czyż ten, który stworzył rzeczy zewnętrzne, nie uczynił też i wewnętrznych?
11.DĄBR.GR.1961Nierozumni! Czyż ten, który stworzył rzeczy zewnętrzne, nie uczynił też i wewnętrznych?
12.TYSIĄCL.WYD5Nierozumni! Czyż Stwórca zewnętrznej strony nie uczynił także wnętrza?
13.BRYTYJKAGłupcy, czy ten, który uczynił to co jest zewnątrz, nie uczynił i tego, co jest wewnątrz?
14.POZNAŃSKAGłupi! Czyż Ten, co uczynił to, co jest z zewnątrz, nie uczynił także wnętrza?
15.WARSZ.PRASKAO niemądrzy, czyż Ten, który stworzył to, co jest na zewnątrz, nie uczynił także i tego, co wewnątrz jest?
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nierozsądni, czyż nie Ten, który uczynił to, co jest zewnątrz, i to co wewnątrz uczynił?
17.EIB.BIBLIA.2016.LITBezmyślni! Czy Stworzyciel rzeczy zewnętrznych nie stworzył także wnętrza?
18.TOR.PRZ.2023Bezmyślni! Czy ten, który uczynił to, co jest zewnątrz, nie uczynił też tego, co jest wewnątrz?