« Łuk 11:40 Ewangelia Łukasza 11:41 Łuk 11:42 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Raczej co jest we wnątrz dajcie jałmużnę, a oto wszytko czysto wam będzie.
2.WUJEK.1923Wszakże co zbywa, dajcie jałmużnę, a oto wszystkie rzeczy są wam czyste.
3.RAKOW.NTWszakże to co macie dajcie jałmużnę, a oto wszytkie rzeczy czyste wam są.
4.GDAŃSKA.1881Wszakże i z tego, co jest wewnątrz, dawajcie jałmużnę, a oto wszystkie rzeczy będą wam czyste.
5.GDAŃSKA.2017Raczej z tego, co jest wewnątrz, dawajcie jałmużnę, a wszystko będzie dla was czyste.
6.SZCZEPAŃSKIWszelako z tego, co zbywa, dawajcie jałmużnę, a oto wszystko stanie się wam czyste.
7.MARIAWICIWszakoż z tego, co wam zbywa, dawajcie jałmużnę, a oto wszystko stanie się wam czyste.
8.BIESZK.ŁUK.1931Dajcież tylko jako jałmużnę to, co się znajduje wewnątrz w waszych kubkach i misach, a wtedy wszystkie rzeczy będą dla was czyste!
9.GRZYM1936Dajcie raczej jałmużnę z tego, co wam zbywa, a wszystko będzie wam czyste.
10.DĄBR.WUL.1973Wszakże dawajcie jałmużnę z tego, co zbywa, a oto wszystko czystym się wam stanie.
11.DĄBR.GR.1961Dawajcie zatem jałmużnę z tego, co macie w naczyniach, a wszystko czyste się wam stanie.
12.TYSIĄCL.WYD5Raczej dajcie to, co jest wewnątrz, na jałmużnę, a zaraz wszystko będzie dla was czyste.
13.BRYTYJKAAle dajcie to, co wewnątrz, na jałmużnę, a oto wszystko dla was będzie czyste.
14.POZNAŃSKADawajcie jako jałmużnę raczej to, co jest wewnątrz, a wtedy wszystko będzie dla was czyste.
15.WARSZ.PRASKALecz tylko przeznaczcie na jałmużnę to, co jest wewnątrz, a zaraz wszystko będzie dla was czyste.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wręczajcie jałmużnę tylko z tego, co jest wewnątrz, a oto wszystko jest wam czyste.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITWesprzyjcie raczej ubogich darem płynącym z wnętrza, wtedy wszystko będzie dla was czyste.
18.TOR.PRZ.2023Raczej z tego, co jest wewnątrz, ofiarujcie dar miłosierdzia; a oto, wszystko będzie dla was czyste.