« Łuk 11:42 Ewangelia Łukasza 11:43 Łuk 11:44 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Biada wam Faryzeuszom którzy miłujecie pierwsze siedzenia w szkołach, i witania na rynkoch.
2.WUJEK.1923Biada wam Pharyzeuszom, iż miłujecie pierwsze stołki w bóżnicach i pozdrawiania na rynku.
3.RAKOW.NTBiada wam Faryzeuszowie, iż miłujecie pierwsze zasiadanie w zgromadzeniach, i pozdrawiania na rynkach.
4.GDAŃSKA.1881Biada wam Faryzeuszowie! że miłujecie pierwsze miejsca w bóżnicach i pozdrawiania na rynkach.
5.GDAŃSKA.2017Biada wam, faryzeusze, bo kochacie pierwsze miejsca w synagogach i pozdrowienia na rynkach.
6.SZCZEPAŃSKIBiada wam faryzeuszom, że lubicie pierwsze krzesła w bóżnicach i ukłony na rynku!
7.MARIAWICIBiada wam Faryzeuszom, że miłujecie pierwsze stolice w bożnicach i pozdrawiania na rynku.
8.BIESZK.ŁUK.1931Biada wam, faryzeusze! W bóżnicach lubicie zajmować pierwsze krzesła i na rynku przyjmować głębokie ukłony.
9.GRZYM1936Biada wam, faryzeusze, iż lubicie pierwsze miejsca w bóżnicach i pozdrowienia na ulicy.
10.DĄBR.WUL.1973Biada wam, faryzeusze, że lubicie pierwsze miejsca w synagogach i pozdrowienia na rynku.
11.DĄBR.GR.1961Biada wam, faryzeusze, że ubiegacie się o pierwsze miejsca w synagogach i pozdrowienia na rynkach.
12.TYSIĄCL.WYD5Biada wam, faryzeuszom, bo lubicie pierwsze miejsce w synagogach i pozdrowienia na rynku.
13.BRYTYJKABiada wam, faryzeusze, że lubicie pierwsze miejsca w synagogach i pozdrowienia na rynkach.
14.POZNAŃSKABiada wam, faryzeusze, bo lubicie pierwsze miejsce w synagogach i pozdrowienia na rynkach.
15.WARSZ.PRASKABiada wam, faryzeusze. Lubicie pierwsze miejsca w synagogach i pozdrowienia na rynku.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Biada wam, faryzeuszom, że miłujecie pierwsze miejsca w domach zgromadzeń i pozdrowienia na rynkach.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITBiada wam, faryzeuszom, bo lubicie honorowe miejsca w synagogach i wyrazy uznania na placach.
18.TOR.PRZ.2023Biada wam faryzeuszom, gdyż miłujecie pierwsze ławy w synagogach i pozdrowienia na rynkach.