« Łuk 11:44 Ewangelia Łukasza 11:45 Łuk 11:46 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A odpowiedając niektóry z zakonnikow, mówi mu: Uczycielu, takowe (rzeczy) mówiąc, i nas krzywdzisz. A on rzekł:
2.WUJEK.1923Odpowiedziawszy tedy niektóry z biegłych w zakonie, rzekł mu: Nauczycielu! to mówiąc i nas hańbisz.
3.RAKOW.NTA odpowiedziawszy niektóry z zakonnych Nauczycielów mówił mu: Nauczycielu, to mówiąc, i nas hańbisz.
4.GDAŃSKA.1881A odpowiadając niektóry z zakonników, rzekł mu: Nauczycielu! to mówiąc i nas hańbisz.
5.GDAŃSKA.2017I odezwał się jeden ze znawców prawa: Nauczycielu, mówiąc to, i nas znieważasz.
6.SZCZEPAŃSKIA odpowiadając jeden z uczonych w zakonie rzekł do Niego: Mistrzu! Takiemi słowy i nas hańbisz!
7.MARIAWICIA odpowiadając jeden z biegłych w Zakonie, rzekł: Nauczycielu, to mówiąc, także i nas hańbisz.
8.BIESZK.ŁUK.1931W odpowiedzi na to odezwał się doń jeden z obecnych biegłych w zakonie, mówiąc: „Mistrzu! Takiemi słowy obrażasz i nas”.
9.GRZYM1936Na to jeden z uczonych zakonnych odezwał się do niego: Mistrzu, mówiąc to, obrażasz nas.
10.DĄBR.WUL.1973A odpowiadając jeden z uczonych w Prawie rzekł doń: Nauczycielu, mówiąc takie rzeczy, lżysz nas przecież.
11.DĄBR.GR.1961A odpowiadając jeden z uczonych w Prawie rzekł do niego: Nauczycielu, mówiąc takie rzeczy, lżysz nas przecież.
12.TYSIĄCL.WYD5Wtedy odezwał się do Niego jeden z uczonych w Prawie: Nauczycielu, słowami tymi także nam ubliżasz
13.BRYTYJKAA odpowiadając, rzekł jeden z uczonych w zakonie do niego: Nauczycielu, mówiąc tak, i nas znieważasz.
14.POZNAŃSKAA jeden z biegłych w Prawie powiedział na to: - Nauczycielu, mówiąc takie rzeczy nas także obrażasz.
15.WARSZ.PRASKAA wtedy jeden z biegłych w Prawie powiedział do Niego: Nauczycielu, mówiąc to, również i nas obrażasz.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A odpowiadając, pewien ze znawców Prawa mu powiedział: Nauczycielu, tak mówiąc i nas obrażasz.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy odezwał się jakiś znawca Prawa: Nauczycielu, mówiąc te rzeczy, również nas znieważasz.
18.TOR.PRZ.2023A w odpowiedzi, pewien znawca Prawa powiedział do niego: Nauczycielu! To mówiąc i nas znieważasz.