« Łuk 11:46 Ewangelia Łukasza 11:47 Łuk 11:48 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Biada wam, którzy budujecie groby prorockie, a ojcowie waszy pobili je.
2.WUJEK.1923A biada wam, którzy budujecie groby proroków, a ojcowie wasi pozabijali je.
3.RAKOW.NTBiada wam, iż budujecie pamiątki Proroków, a ojcowie waszy pozabijali je.
4.GDAŃSKA.1881Biada wam! że budujecie groby proroków, a ojcowie wasi pozabijali je.
5.GDAŃSKA.2017Biada wam, bo budujecie grobowce proroków, a wasi ojcowie ich pozabijali.
6.SZCZEPAŃSKIBiada wam, bo stawiacie pomniki prorokom, a przecież wasi ojcowie ich pozabijali!
7.MARIAWICIBiada wam, którzy budujecie groby prorokom, a wasi ojcowie ich pozabijali.
8.BIESZK.ŁUK.1931Biada wam! Stawiacie pomniki na grobach proroków, których przecież ojcowie wasi zamordowali.
9.GRZYM1936Biada wam, którzy wznosicie pomniki prorokom, których ojcowie wasi, pomordowali.
10.DĄBR.WUL.1973Biada wam, którzy budujecie grobowce Prorokom, a ojcowie wasi pozabijali ich.
11.DĄBR.GR.1961Biada wam, że budujecie grobowce Prorokom, a ojcowie wasi pozabijali ich.
12.TYSIĄCL.WYD5Biada wam, ponieważ budujecie grobowce prorokom, a wasi ojcowie ich zamordowali.
13.BRYTYJKABiada wam, że budujecie grobowce prorokom, a przecież ojcowie wasi pozabijali ich.
14.POZNAŃSKABiada wam, bo wznosicie grobowce prorokom, a to wasi ojcowie ich pozabijali!
15.WARSZ.PRASKABiada wam, którzy budujecie grobowce dla proroków, a przecież to ojcowie wasi zgładzili ich.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Biada wam, że budujecie grobowce proroków, a wasi ojcowie ich pozabijali.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITBiada wam, bo budujecie prorokom grobowce, podczas gdy wasi ojcowie ich pozabijali.
18.TOR.PRZ.2023Biada wam, że budujecie grobowce prorokom, a wasi ojcowie ich pozabijali.