« Łuk 11:47 Ewangelia Łukasza 11:48 Łuk 11:49 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Atoli poświadczacie i przyzwalacie dziełom ojców waszych, iż oni jednak pozabijali je, a wy budujecie ich groby.
2.WUJEK.1923Zaiste świadczycie, iż zezwalacie na uczynki ojców waszych; albowiem je oni zabili, a wy budujecie groby ich.
3.RAKOW.NTŚwiadczycie tedy i zezwalacie na uczynki ojców waszych; iż oni pozabijali je, a wy budujecie ich groby;
4.GDAŃSKA.1881Zaiste świadczycie, iż się kochacie w uczynkach ojców waszych; albowiem oni je pozabijali, a wy budujecie groby ich.
5.GDAŃSKA.2017Doprawdy świadczycie, że pochwalacie uczynki waszych ojców. Oni bowiem ich pozabijali, a wy budujecie ich grobowce.
6.SZCZEPAŃSKIZaiste, wyznajecie i pochwalacie czyny ojców waszych; oni bowiem zabijali ich, wy zaś stawiacie {im pomniki}.
7.MARIAWICIZaiste poświadczacie, że przyzwalacie na uczynki ojców waszych, albowiem oni ich pozabijali, a wy budujecie groby im.
8.BIESZK.ŁUK.1931Tem samem żywą podtrzymujecie pamięć o czynach przodków swoich i pochwalacie je; gdyż oni zabili proroków, którym wy stawiacie pomniki.
9.GRZYM1936Wten sposób pochwalacie zbrodnie ojców waszych: bo oni ich pobili, a wy pomniki im wznosicie.
10.DĄBR.WUL.1973Zaiste, świadczycie, że się zgadzacie z uczynkami ojców waszych: albowiem oni ich zabili, a wy budujecie im grobowce.
11.DĄBR.GR.1961Doprawdy, przeświadczacie i zgadzacie się z uczynkami ojców waszych: albowiem oni ich pomordowali, a wy budujecie im grobowce.
12.TYSIĄCL.WYD5Zatem dajecie świadectwo i przytakujecie uczynkom waszych ojców, gdyż oni ich pomordowali, a wy im wznosicie grobowce.
13.BRYTYJKAZaiste, świadczycie przez to, że pochwalacie uczynki ojców swoich, gdyż oni ich zabili, a wy budujecie im groby.
14.POZNAŃSKAPotwierdzacie i pochwalacie czyny waszych przodków: tamci ich pozabijali, wy zaś wznosicie im grobowce!
15.WARSZ.PRASKAI tak oto świadczycie o czynach waszych ojców i pochwalacie je: oni ich zabili, a wy budujecie zabitym grobowce.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem potwierdzacie, że zgadzacie się z czynami waszych ojców; bowiem oni ich pozabijali, a wy budujecie ich grobowce.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITPoświadczacie zatem, że popieracie postępki swych ojców: oni ich pozabijali, a wy budujecie im grobowce.
18.TOR.PRZ.2023A zatem świadczycie, że zgadzacie się z czynami swoich ojców. Oni ich wprawdzie pozabijali, a wy budujecie ich grobowce.