« Łuk 11:49 Ewangelia Łukasza 11:50 Łuk 11:51 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Aby szukana była krew wszech prorokow, od rodu tego,
2.WUJEK.1923Aby szukano krwie wszystkich proroków, którą wylał ten naród od założenia świata:
3.RAKOW.NTAby szukano krwie wszytkich Proroków, która jest wylana od założenia świata od rodzaju tego.
4.GDAŃSKA.1881Aby szukano od tego rodzaju krwi wszystkich proroków, która wylana jest od założenia świata,
5.GDAŃSKA.2017Aby dopominano się od tego pokolenia krwi wszystkich proroków, która została przelana od założenia świata;
6.SZCZEPAŃSKItak iż od tego plemienia trzeba będzie żądać krwi wszystkich proroków, którą wylano od założenia świata:
7.MARIAWICIaby była poszukiwana na nich krew wszystkich proroków, która wylana jest przez ten naród od założenia świata,
8.BIESZK.ŁUK.1931Od tego przeto pokolenia żądać się będzie krwi wszystkich proroków, którą przelano od założenia świata,
9.GRZYM1936aby poniósł odpowiedzialność ten naród za krew wszystkich proroków, jaka była wylana od założenia świata,
10.DĄBR.WUL.1973aby zażądano krwi wszystkich Proroków, która przez plemię to wylana jest od stworzenia świata:
11.DĄBR.GR.1961aby zażądano krwi wszystkich Proroków, która przez to plemię wylana jest od stworzenia świata:
12.TYSIĄCL.WYD5Tak na to plemię spadnie kara za krew wszystkich proroków, która została przelana od stworzenia świata,
13.BRYTYJKAAby dopominano się od tego pokolenia o krew wszystkich proroków, wylaną od założenia świata,
14.POZNAŃSKATak to pokolenie poniesie karę za krew wszystkich proroków wylaną od powstania świata.
15.WARSZ.PRASKAI tak zostanie pomszczona na tym pokoleniu krew wszystkich proroków, przelana od początku świata,
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.aby od tego rodu została zażądana krew wszystkich proroków, wylana od założenia świata.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITaby to pokolenie pociągnięto do odpowiedzialności za krew wszystkich proroków przelaną od założenia świata -
18.TOR.PRZ.2023Aby zażądano od tego pokolenia krwi wszystkich proroków, która jest przelana od założenia świata,