« Łuk 11:53 Ewangelia Łukasza 11:54 Łuk 12:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Czyhając nań, i szukając co ułowić z ust jego, aby ji oskarżyli.
2.WUJEK.1923Czyhając nań i szukając, żeby co uchwycili z ust jego, aby go oskarżyli.
3.RAKOW.NTCzyhając nań, i szukając ułowić co z ust jego, aby go oskarżyli.
4.GDAŃSKA.1881Czyhając nań i szukając, aby co uchwycili z ust jego, żeby go oskarżyli.
5.GDAŃSKA.2017Czyhając na niego i próbując wychwycić coś z jego słów, żeby go oskarżyć.
6.SZCZEPAŃSKIczyhając nań {i usiłując} podchwycić jakieś słowo z ust Jego, {aby Go oskarżyć}.
7.MARIAWICIczyhając na Niego i starając się podchwycić co z ust Jego, aby Go oskarżyć mogli.
8.BIESZK.ŁUK.1931Czyhali nań przytem, aby podchwycić może z ust jego niebaczne jakieś słowo i wytoczyć mu za to sprawę.
9.GRZYM1936zasadzając się na niego i starając się podchwycić go na słowie, żeby go oskarżyć.
10.DĄBR.WUL.1973czyhając nań i usiłując podchwycić go na jakimś słowie, aby go oskarżyć.
11.DĄBR.GR.1961czyhając na to, aby podchwycić go na jakimś słowie.
12.TYSIĄCL.WYD5Czyhali przy tym, żeby Go pochwycić na jakimś słowie.
13.BRYTYJKACzyhając nań, by go przychwycić na jakimś jego słowie.
14.POZNAŃSKAaby Go pochwycić na jakimś słowie.
15.WARSZ.PRASKAPróbowali Go przy tym podejść i pochwycić na jakimś słowie.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.zastawiając na niego pułapki, by coś wyłowić z jego ust, i aby go oskarżyć.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITCzyhali w ten sposób na jakąś Jego wypowiedź, która mogłaby im posłużyć za podstawę do oskarżeń.
18.TOR.PRZ.2023Zastawiając pułapkę na Niego i dążąc, aby Go pochwycić na jakimś słowie z Jego ust, aby Go oskarżyć.