« Łuk 11:6 Ewangelia Łukasza 11:7 Łuk 11:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A onby wnątrz odpowiedając rzekł: Nie dokuczaj mi, już drzwi zamknione, i dziatki moje zemną włożu są, nie mogę wstawszy dać tobie. (A onby trwał kołacąc.)
2.WUJEK.1923A on zewnątrz odpowiadając, rzekłby: Nie uprzykrzaj mi się, już drzwi zamkniono, a dziatki moje są w łożnicy zemną, nie mogęć wstać i dać ci.
3.RAKOW.NTA on wewnątrz odpowiedziawszy rzekłby: Nie zadawaj mi prace; już drzwi zamkniono, a dziatki moje ze mną na łożu są; nie mogę wstawszy dać ci.
4.GDAŃSKA.1881A on będąc w domu, odpowiedziałby mówiąc: Nie uprzykrzaj mi się; już są drzwi zamknięte, a dziatki moje są ze mną w pokoju; nie mogę wstać, abym ci dał.
5.GDAŃSKA.2017A on z wewnątrz odpowie: Nie naprzykrzaj mi się. Drzwi są już zamknięte i moje dzieci są ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać ci.
6.SZCZEPAŃSKIa tenby mu z wewnątrz odpowiedział, mówiąc: »Nie naprzykrzaj mi się! Drzwi już zamknięte, a dziatki moje i ja jesteśmy w łóżku; nie mogę wstać i dać ci«;
7.MARIAWICIa tenby będąc wewnątrz, odpowiedział mówiąc: Nie kołac na mnie, już drzwi są zamknięte i dziatki moje są w łożnicy ze mną, nie mogę teraz wstać i dać ci;
8.BIESZK.ŁUK.1931Ten zaś odpowiada z domu: Nie naprzykrzaj mi się, już drzwi zamknięte, a dziatki moje ze mną położyły się spać. Nie mogę wstać i tobie służyć.
9.GRZYM1936A ten odpowie mu z wewnątrz: Nie naprzykrzaj mi się: drzwi już zamknięte a dzieci są w łóżku ze mną; trudno mi wstawać i pożyczać ci chleba.
10.DĄBR.WUL.1973A on odpowiadając z wewnątrz rzekłby: Nie uprzykrzaj mi się. Drzwi są już zamknięte i dzieci moje są ze mną w łożu, nie mogę wstać, a dać ci.
11.DĄBR.GR.1961A on odpowiadając z wewnątrz rzekłby: Nie uprzykrzaj mi się. Drzwi są już zamknięte i dzieci moje są ze mną w łożu, nie mogę wstać, a dać ci.
12.TYSIĄCL.WYD5Lecz tamten odpowie z wewnątrz: Nie naprzykrzaj mi się! Drzwi są już zamknięte i moje dzieci są ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie.
13.BRYTYJKAA tamten z mieszkania odpowie mu: Nie naprzykrzaj mi się, drzwi już są zamknięte, dzieci moje są ze mną w łóżku, nie mogę wstać i dać ci.
14.POZNAŃSKAA on odpowiada z wnętrza domu: Daj mi spokój! Drzwi już zamknięte na klucz, a moje dzieci już śpią i ja też. Nie mogę wstać, żeby ci podać.
15.WARSZ.PRASKAA on odpowie z wewnątrz: Zostaw mnie w spokoju. Drzwi już zaryglowane, dzieci moje są już ze mną w łóżku. Nie mogę teraz wstać, żeby ci coś dać.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A on, odpowiadając ze środka, by powiedział: Nie przynoś mi kłopotów. Drzwi są już zamknięte, a moje dzieci są ze mną w łożu. Nie jestem w stanie wstać i ci dać.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITa tamten ze środka odpowiada: Daj mi spokój, drzwi zamknięte, dzieci śpią przy mnie - nie mogę wstać i dać ci!
18.TOR.PRZ.2023A on będąc w środku, w odpowiedzi, rzekłby: Nie zadawaj mi trudu; już drzwi zamknięte, a dzieciątka moje są ze mną w łóżku; nie mogę wstać i dać ci.