« Łuk 11:54 Ewangelia Łukasza 12:1 Łuk 12:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574W Tem (czasie,) gdy się zbierały ćmami tłumy, aż deptali jedni drugie, naczął mówić ku uczniom swoim: Naprzód, ostrzegajcie się od kwasu Faryzeuszow, co jest obłudność.
2.WUJEK.1923A gdy wiele rzesz około stało, tak iż jedni drugie deptali, począł mówić do uczniów swoich: Strzeżcie się kwasu Pharyzejskiego, który jest obłudność.
3.RAKOW.NTW tym, gdy się społu nagromadzało wiele tysięcy tłumu, tak iż podeptawali jedni drugie, począł mówić do uczniów swych: Naprzód strzeżcie się od kwasu Faryzajskiego, który jest obłuda.
4.GDAŃSKA.1881Między tem, gdy się zgromadziło wiele tysięcy ludu, tak iż jedni po drugich deptali, począł mówić do uczniów swoich. Naprzód strzeżcie się kwasu Faryzejskiego, który jest obłuda.
5.GDAŃSKA.2017Tymczasem, gdy zgromadziły się wielotysięczne tłumy, tak że jedni po drugich deptali, zaczął mówić najpierw do swoich uczniów: Strzeżcie się zakwasu faryzeuszy, którym jest obłuda.
6.SZCZEPAŃSKIA gdy <tymczasem> zebrały się olbrzymie rzesze ludu, tak iż jedni drugich deptali, zaczął <naprzód> przemawiać do uczniów swoich: Wystrzegajcie się kwasu faryzeuszów, którym jest obłuda.
7.MARIAWICIA gdy się wiele rzesz zebrało, tak że jedni drugich deptali, począł mówić do uczniów Swoich: Strzeżcie się kwasu Faryzejskiego, którym jest obłuda.
8.BIESZK.ŁUK.1931Tymczasem nagromadziły się przy Jezusie tysiączne tłumy; taki był ścisk, iż ludzie deptali sobie po nogach. Wtedy zabrał Jezus głos i przemówił najpierw do uczniów swoich: „Najbardziej strzeżcie się kwasu faryzeuszów, to jest obłudy!
9.GRZYM1936W międzyczasie zebrało się tyle ludu, że jedni drugich deptali, a on tak przemówił do uczniów swoich: Strzeżcie się kwasu faryzejskiego, którym jest obłuda.
10.DĄBR.WUL.1973A gdy się liczne rzesze zebrały wkoło tak, że jedni drugich tłoczyli, począł mówić do uczniów swoich: Strzeżcie się kwasu faryzeuszów, to jest obłudy.
11.DĄBR.GR.1961Wówczas – gdy zgromadziła się już wkoło wielka rzesza, tak że jedni drugich tłoczyli – począł mówić najpierw do uczniów swoich: Strzeżcie się kwasu faryzeuszów, to jest obłudy.
12.TYSIĄCL.WYD5Kiedy ogromne tłumy zebrały się koło Niego, tak że jedni cisnęli się na drugich, zaczął mówić najpierw do swoich uczniów: Strzeżcie się kwasu, to znaczy obłudy faryzeuszów.
13.BRYTYJKAA gdy się zgromadziły niezliczone rzesze ludu, tak iż nawzajem się deptali, zaczął mówić najpierw do uczniów swoich: Strzeżcie się kwasu faryzeuszów, to jest obłudy.
14.POZNAŃSKAPewnego dnia, kiedy zebrały się tysięczne tłumy, tak że jedni cisnęli się na drugich, (Jezus) zaczął mówić najpierw do swoich uczniów: - Strzeżcie się kwasu, jakim jest obłuda faryzeuszy.
15.WARSZ.PRASKAA gdy tysięczne tłumy cisnęły się do Niego, tak że jedni po drugich deptali, począł mówić do swoich uczniów: Strzeżcie się kwasu faryzeuszy, to jest obłudy.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A pośród gromadzących się dziesiątków tysięcy tłumu, tak że jedni drugich deptali, najpierw zaczął mówić do swoich uczniów: Strzeżcie się kwasu, którym jest obłuda faryzeuszów.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITW tych okolicznościach, gdy wokół zgromadził się wielotysięczny tłum, tak że ludzie nawzajem się deptali, Jezus zwrócił się najpierw do swoich uczniów: Strzeżcie się zakwasu faryzeuszów, to jest obłudy.
18.TOR.PRZ.2023Wtedy, gdy zgromadziło się wiele tysięcy ludu, tak że jedni po drugich deptali, zaczął mówić do swoich uczniów: „Przede wszystkim zważcie na zakwas faryzeuszów, którym jest obłuda.