« Łuk 12:13 Ewangelia Łukasza 12:14 Łuk 12:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A on rzekł mu: Człowiecze, kto mię postanowił sędzią albo dzielczym nad wami?
2.WUJEK.1923A on mu rzekł: Człowiecze! któż mię postanowił sędzią albo dzielnikiem nad wami?
3.RAKOW.NTA on rzekł mu: Człowiecze, któż mię postanowił sędzią abo dzielczym nad wami?
4.GDAŃSKA.1881Ale mu on rzekł: Człowiecze! któż mię postanowił sędzią albo dzielcą między wami?
5.GDAŃSKA.2017Lecz on mu odpowiedział: Człowieku, któż mnie ustanowił sędzią albo rozjemcą między wami?
6.SZCZEPAŃSKIAle On mu odrzekł: Człowiecze, któż Mnie postanowił sędzią albo rozdzielcą nad wami?
7.MARIAWICIA on mu odpowiedział: Człowiecze, któż mię postanowił sędzią, albo dzielicielem nad wami?
8.BIESZK.ŁUK.1931Ale on mu odrzekł: „Człowiecze! Któż mnie postanowił sędzią albo rozdzielcą nad wami?”.
9.GRZYM1936Ale on odpowiedział: Człowieku, kto mię sędzią albo rozjemcą nad wami postanowił?
10.DĄBR.WUL.1973Ale on rzekł mu: Człowiecze, któż mię postanowił sędzią lub rozjemcą nad wami?
11.DĄBR.GR.1961Ale on odpowiedział. Człowiecze, któż mnie ustanowił sędzią lub rozjemcą nad wami?
12.TYSIĄCL.WYD5Lecz On mu odpowiedział: Człowieku, któż Mnie ustanowił nad wami sędzią albo rozjemcą?
13.BRYTYJKAA On mu rzekł: Człowieku, któż mnie ustanowił sędzią lub rozjemcą nad wami?
14.POZNAŃSKAOn zaś mu powiedział: - Człowieku, któż Mnie ustanowił waszym sędzią albo rozjemcą?
15.WARSZ.PRASKALecz On odrzekł: Człowieku, a któż Mnie ustanowił sędzią albo rozjemcą nad wami?
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś on mu powiedział: Człowieku, kto mnie ustanowił sędzią, czy rozjemcą według waszego?
17.EIB.BIBLIA.2016.LITLecz On mu odpowiedział: Człowieku, kto Mnie ustanowił sędzią lub rozjemcą między wami?
18.TOR.PRZ.2023A On powiedział do niego: „Człowieku! Kto mnie ustanowił sędzią lub rozjemcą nad wami?”