« Łuk 12:15 Ewangelia Łukasza 12:16 Łuk 12:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Rzekł lepak podobieństwo k nim mówiąc: Człowieka niektórego bogatego zrodziła była niwa.
2.WUJEK.1923I powiedział im podobieństwo, mówiąc: Niektórego bogatego człowieka rola obfite pożytki zrodziła.
3.RAKOW.NTI rzekł przypowieść do nich mówiąc: Człowieka niektórego bogatego dobrze zrodziła kraina.
4.GDAŃSKA.1881I powiedział im podobieństwo, mówiąc: Niektórego człowieka bogatego pole obfity urodzaj przyniosło.
5.GDAŃSKA.2017I opowiedział im przypowieść: Pewnemu bogatemu człowiekowi pole przyniosło obfity plon.
6.SZCZEPAŃSKIOpowiedział im tedy przypowieść, mówiąc: Pola pewnego bogacza obficie obrodziły.
7.MARIAWICII powiedział im też podobieństwo mówiąc: Jednego człowieka bogatego rola obfity urodzaj przyniosła.
8.BIESZK.ŁUK.1931I powiedział im taką przypowieść: „Bogaty człowiek miał rolę, z której obfite ciągnął zyski.
9.GRZYM1936I taką im powiedział przypowieść: Pewnemu bogaczowi dobrze się obrodziła ziemia
10.DĄBR.WUL.1973I powiedział im przypowieść mówiąc: Pole pewnego bogacza obfity dało urodzaj.
11.DĄBR.GR.1961I powiedział im przypowieść: Pole pewnego bogacza dało obfity urodzaj.
12.TYSIĄCL.WYD5I opowiedział im przypowieść: Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole.
13.BRYTYJKAI powiedział im podobieństwo: Pewnemu bogaczowi pole obfity plon przyniosło.
14.POZNAŃSKAI opowiedział im przypowieść: - Pewnemu bogatemu człowiekowi pole dobrze obrodziło.
15.WARSZ.PRASKAPotem powiedział im taką oto przypowieść: Pewnemu bogatemu człowiekowi pole jego przyniosło obfite plony.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I powiedział do nich podobieństwo, mówiąc: Pole pewnego bogatego człowieka przyniosło obfity urodzaj.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie przytoczył im taką przypowieść: Pewnemu bogatemu człowiekowi dobrze obrodziło pole.
18.TOR.PRZ.2023I powiedział im podobieństwo, mówiąc: „U pewnego bogatego człowieka obrodziło pole.