« Łuk 12:18 Ewangelia Łukasza 12:19 Łuk 12:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I rzekę duszy mojej: Duszo, masz mnogie dobra położone na lata mnogie, odpoczywaj, jedz, pij, wesel się.
2.WUJEK.1923I rzekę duszy swojéj: Duszo! masz wiele dóbr zgotowanych na wiele lat; odpoczywaj, jedz, pij, używaj.
3.RAKOW.NTI rzekę duszy mojej: Duszo masz wiele dóbr leżących na lat wiele, odpoczywaj, jedz, pij, rozweselaj się.
4.GDAŃSKA.1881I rzekę do duszy mojej: Duszo! masz wiele dóbr złożonych na wiele lat; odpocznijże, jedz, pij, bądź dobrej myśli.
5.GDAŃSKA.2017I powiem mojej duszy: Duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat; odpoczywaj, jedz, pij i wesel się.
6.SZCZEPAŃSKIpowiem też do duszy swej: Duszo, masz wiele dóbr, na [bardzo] wiele lat zebranych; spocznijże sobie, jedz, pij, używaj <wesoło>.
7.MARIAWICIi rzeknę duszy mojej: Duszo, masz wiele dóbr zgotowanych na wiele lat, odpoczywaj, jedz, pij, używaj.
8.BIESZK.ŁUK.1931A wtedy powiem duszy swojej: duszo, teraz masz wielki zapas dóbr na cały szereg lat. Odpocznij sobie, jedz, pij i używaj.
9.GRZYM1936i powiem duszy mojej: Duszo, starczy ci tych dóbr na wiele lat: odpoczywaj teraz, jedz, pij i używaj.
10.DĄBR.WUL.1973I rzeknę duszy swojej: Duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat; odpocznijże, jedz, pij, używaj.
11.DĄBR.GR.1961I powiem sam do siebie: Duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat; odpocznijże, jedz, pij, używaj!
12.TYSIĄCL.WYD5I powiem sobie: Masz wielkie dobra, na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj!
13.BRYTYJKAI powiem do duszy swojej: Duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat; odpocznij, jedz, pij, wesel się.
14.POZNAŃSKAI powiem sobie: Masz wielki majątek odłożony na długie lata. Odpoczywaj, jedz, pij i baw się wesoło!
15.WARSZ.PRASKAI powiem sobie: Zgromadziłeś wielkie bogactwa, [starczą ci] na długie lata. Odpoczywaj sobie teraz, jedz, pij, zażywaj rozkoszy.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Powiem też mojej duszy: Duszo, masz wiele dobra, złożonego na mnogie lata; wypoczywaj, zjedz, wypij, baw się.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITPotem powiem swojej duszy: Duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat; odpocznij, najedz się, napij i baw się dobrze.
18.TOR.PRZ.2023I powiem mojej duszy: Duszo! Masz wiele dóbr złożonych na wiele lat; odpocznij, jedz, pij, i bądź dobrej myśli.