« Łuk 12:20 Ewangelia Łukasza 12:21 Łuk 12:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Tak skarbiący sobie, a do Boga nie bogaty.
2.WUJEK.1923Takci jest, który sobie skarbi, a nie jest ku Bogu bogatym.
3.RAKOW.NTTak będzie ten który skarbi samemu sobie, a nie w Bogu bogacieje.
4.GDAŃSKA.1881Takci jest, który sobie skarbi, a nie jest w Bogu bogaty.
5.GDAŃSKA.2017Tak jest z każdym, kto gromadzi skarby dla siebie, a nie jest bogaty w Bogu.
6.SZCZEPAŃSKITak jest z tym, co gromadzi: sobie skarby, ale wobec Boga nie jest bogaczem.
7.MARIAWICITak jest, kto sobie skarbi, a nie jest u Boga bogatym.
8.BIESZK.ŁUK.1931Tak też będzie z tym, który dla siebie gromadzi skarby, wobec Boga jednak nie jest bogaty”.
9.GRZYM1936Takim jest człowiek, który za majątkiem się ugania, a przed Bogiem nie bogaci się.
10.DĄBR.WUL.1973Tak bywa z tym, który dla siebie zbiera skarby, a nie jest bogaty wobec Boga.
11.DĄBR.GR.1961Tak bywa z tym, który zbiera dla siebie skarby, a nie jest bogaty wobec Boga.
12.TYSIĄCL.WYD5Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty u Boga.
13.BRYTYJKATak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest w Bogu bogaty.
14.POZNAŃSKATak to bywa z tym, kto gromadzi skarby dla siebie, a nie jest bogaty u Boga.
15.WARSZ.PRASKAOto co dzieje się z człowiekiem, który gromadzi sobie skarby, lecz nie jest bogaty w oczach Boga.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Taki jest ten, kto sam sobie zbiera skarb, a nie bogaci się u Boga.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITTak stanie się z każdym, kto gromadzi skarby dla siebie, a nie jest bogaty w Bogu.
18.TOR.PRZ.2023Tak będzie i z tym, który dla siebie gromadzi skarby, a nie wzbogaca się u Boga.”