« Łuk 12:26 Ewangelia Łukasza 12:27 Łuk 12:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Przypatrzcie się kwiatom jako rostą. Nie robią, ani przędą. A mówię wam, i Solomon we wszej sławie swej, nie był (tak) ubrany, jako jeden z tych.
2.WUJEK.1923Przypatrzcie się liliom, jako rosną; nie pracują ani przędą: a powiadam wam, ani Salomon we wszystkiéj swéj chwale nie był ubranym, jako jedna z tych.
3.RAKOW.NTUważajcie kwiatki jako rostą; nie pracują, ani przędą, a powiedam wam: Ani Salomon we wszytkiej sławie swej był przyodzianym, jako jeden z tych.
4.GDAŃSKA.1881Przypatrzcie się lilijom, jako rosną, nie pracują, ani przędą; a powiadam wam, że ani Salomon we wszystkiej sławie swojej nie był tak przyodziany, jako jedna z tych.
5.GDAŃSKA.2017Przypatrzcie się liliom, jak rosną: nie pracują ani nie przędą, a mówię wam, że nawet Salomon w całej swojej chwale nie był tak ubrany, jak jedna z nich.
6.SZCZEPAŃSKIPrzyjrzyjcie się liliom jak {rosną}: nie przędą, ani tkają! A powiadam wam: nawet Salomon w całym przepychu swym nie odziewał się, jako jedna z nich.
7.MARIAWICIPrzypatrzcie się liljom, jako rosną: nie pracują ani nie przędą, a powiadam wam, że ani Salomon we wszystkiej chwale swojej nie był ubrany tak, jako jedna z tych.
8.BIESZK.ŁUK.1931Przypatrzcie się liljom, jak rosną: nie pracują ani przędą! A powiadam wam: nawet Salomon w całym swoim przepychu nie odziewał się, jako jeden z nich.
9.GRZYM1936Patrzcie na lilje, jak rosną: nie pracują ani przędą, a zapewniam was, że i Salomon w całej swojej chwale nie był tak odziany, jak każda z nich.
10.DĄBR.WUL.1973Przypatrzcie się liliom, jako rosną, nie pracują ani przędą. A powiadam wam, że nawet Salomon we wszystkiej chwale swojej nie był tak przybrany jako jedna z nich.
11.DĄBR.GR.1961Przypatrzcie się liliom, że nie przędą ani tkają. A powiadam wam, nawet Salomon w pełni swej wspaniałości nie był tak przybrany jak jedna z nich.
12.TYSIĄCL.WYD5Przypatrzcie się liliom, jak rosną: nie pracują i nie przędą. A powiadam wam: Nawet Salomon w całym swym przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich.
13.BRYTYJKASpójrzcie na lilie – ani nie przędą, ani nie tkają, a powiadam wam: Nawet Salomon w całym bogactwie nie był tak przyodziany, jak jedna z nich.
14.POZNAŃSKAPrzypatrzcie się kwiatom, jak rosną! Nie pracują i nie przędą, a mówię wam, że nawet Salomon w całym swym przepychu nie był ubrany jak każdy z nich.
15.WARSZ.PRASKAPopatrzcie na lilie polne: Nie pracują i nie przędą, a mówię wam, że nawet Salomon, przy całym przepychu swoim, nie był ubrany tak jak którakolwiek z nich.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przypatrzcie się liliom, jak wzrastają; nie pracują, ani nie przędą; ale powiadam wam, że nawet Salomon, w całej jego wspaniałości, nie przyodział się jak jedna z nich.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITZwróćcie uwagę na lilie, jak rosną; nie trudzą się ani nie przędą, a mówię wam, nawet Salomon w całym swym przepychu nie ubierał się tak, jak jedna z nich.
18.TOR.PRZ.2023Przypatrzcie się liliom, jak rosną; nie trudzą się, ani nie przędą; a mówię wam: Nawet Salomon w całej swojej chwale nie był tak przyodziany, jak jedna z nich.