« Łuk 12:28 Ewangelia Łukasza 12:29 Łuk 12:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I wy nie szukajcie cobyście jedli, albo pili, i nie wahajcie się.
2.WUJEK.1923I wy nie pytajcie się, cobyście jeść albo pić mieli: a wzgórę się nie podnoście.
3.RAKOW.NTI wy nie szukajcie cobyście jedli abo pili, ani się o wysokie rzeczy starajcie.
4.GDAŃSKA.1881Wy tedy nie pytajcie się, co byście jeść, albo co byście pić mieli, ani wysoko latajcie myślami waszemi.
5.GDAŃSKA.2017Nie pytajcie więc, co będziecie jeść lub co będziecie pić, ani nie martwcie się o to.
6.SZCZEPAŃSKIWy przeto nie chciejcie się troszczyć, co będziecie jedli, albo co będziecie pili; i niech was niepokój nie dręczy!
7.MARIAWICIWy przeto nie szukajcie tego, cobyście jedli, albo cobyście pili, ani się w sobie nie wynoście,
8.BIESZK.ŁUK.1931Wy przeto, nie pytajcie się lękliwie, co będziecie jeść albo co będziecie pić; nie, niech was o to niepokój nie dręczy!
9.GRZYM1936Nie troszczcie się zbytnio o to, co będziecie jedli albo pili, ani się tem przejmujcie,
10.DĄBR.WUL.1973Przetoż wy nie pytajcie się, co będziecie jeść albo co będziecie pić i niech nie ogarnia was niepokój przewidywań.
11.DĄBR.GR.1961Przeto nie pytajcie, co będziecie jeść i co będziecie pić i niech nie ogarnia was niepokój przewidywań.
12.TYSIĄCL.WYD5I wy nie pytajcie, co będziecie jedli i co pili, i nie bądźcie o to zatroskani.
13.BRYTYJKAWięc i wy nie pytajcie o to, co będziecie jeść i co będziecie pić, i nie martwcie się przedwcześnie.
14.POZNAŃSKANie zabiegajcie zatem o to, co będziecie jedli i co będziecie pili, i nie przejmujcie się tym.
15.WARSZ.PRASKANie pytajcie więc, co będziecie jeść albo pić, i nie popadajcie w trwogę.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem wy nie szukajcie tego co zjecie, albo co wypijecie, ani nie wbijajcie się w pychę.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego wy też nie zastanawiajcie się ciągle, co macie jeść lub pić, i przestańcie żyć w ciągłej trosce.
18.TOR.PRZ.2023Nie pytajcie się więc, co będziecie jeść albo pić, i nie bądźcie niespokojni.