« Łuk 12:2 Ewangelia Łukasza 12:3 Łuk 12:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A tak cokolwiek w ciemności rzekliście, na świetle usłyszano będzie, a coście w ucho mówili w komorach, przepowiedano będzie na dachoch.
2.WUJEK.1923Albowiem, coście w ciemnościach mówili, na świetle mówić będą, a coście w ucho mówili w komorach, na dachach ogłoszono będzie.
3.RAKOW.NTPrzetoż cobyście w ciemności mówili, na światłości słyszano będzie; a coście w ucho mówili w komorach, będzie obwoływano na dachach.
4.GDAŃSKA.1881Przetoż, coście mówili w ciemności, na świetle słyszane będzie, a coście w ucho szeptali w komorach, obwołane będzie na dachach.
5.GDAŃSKA.2017Dlatego to, co mówiliście w ciemności, będzie słyszane w świetle, a to, co szeptaliście do ucha w pokojach, będzie rozgłaszane na dachach.
6.SZCZEPAŃSKIAlbowiem co mówiliście w ciemności, powtarzane będzie przy świetle, a coście sobie w komorach szeptali do ucha, to rozgłaszać będą po dachach.
7.MARIAWICIAlbowiem to, coście w ciemności mówili, będzie na świetle powiadane; a coście w komorach na ucho mówili, to na dachach będzie ogłaszane.
8.BIESZK.ŁUK.1931I tak tedy wszystko, coście mówili w ciemności, rozbrzmiewać będzie w biały dzień; a coście w tajemnicy po komorach na ucho sobie szeptali, z dachów rozlegać się będzie głośno na cały świat.
9.GRZYM1936To, coście mówili w sekrecie, na jawie mówić będą i to, co po domach na ucho powiecie, rozejdzie się po dachach.
10.DĄBR.WUL.1973Albowiem co mówiliście w mroku, w świetle powiedziane będzie, i coście do ucha szeptali w komorach, na dachach ogłoszone będzie.
11.DĄBR.GR.1961Albowiem co mówiliście w mroku, w świetle rozbrzmiewać będzie, i coście w komorach do ucha szeptali, na dachach głoszone będzie.
12.TYSIĄCL.WYD5Dlatego wszystko, co powiedzieliście w mroku, w świetle będzie słyszane, a coście w izbie szeptali do ucha, głoszone będzie na dachach.
13.BRYTYJKADlatego, co mówiliście w ciemności, będzie słyszane w świetle dziennym, a co w komorach na ucho szeptaliście, będzie rozgłaszane na dachach.
14.POZNAŃSKADlaczego coście powiedzieli w ciemności, będzie słyszane w świetle, a coście po izbach szeptali do ucha, będzie ogłaszane z dachów.
15.WARSZ.PRASKATo bowiem, co powiedzieliście w ciemności, będzie opowiadane przy pełnym świetle, co szeptaliście w izbie na ucho, będzie rozpowiadane na dachach.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Z tego powodu, co byście powiedzieli w ciemności będzie słyszane w świetle; a co byście w komórkach szeptali do ucha będzie głoszone na tarasach.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego cokolwiek mówicie nocą, będzie słyszane za dnia, i to, o czym szepczecie za zamkniętymi drzwiami, będzie ogłaszane z dachów.
18.TOR.PRZ.2023Dlatego, co mówiliście w ciemności, będzie słyszane w świetle, i co szeptaliście do ucha w alkierzach, głoszone będzie na tarasach.