« Łuk 12:6 Ewangelia Łukasza 12:7 Łuk 12:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ale i włosy głowy waszej wszytkie policzone. Przeto nie bójcie się, mnogie wróble przenosicie.
2.WUJEK.1923Aleć i włosy głowy waszéj wszystkie są zliczone, a przeto się nie bójcie; drożsiście wy niżli wiele wróblów.
3.RAKOW.NTAle i włosy głowy waszej wszytki policzone są; nie bójcie się tedy; wiele wróblików przewyższacie wy.
4.GDAŃSKA.1881Owszem i włosy głowy waszej wszystkie są policzone. Przetoż się nie bójcie, nad wiele wróblików wy jesteście zacniejsi.
5.GDAŃSKA.2017Nawet włosy na waszej głowie wszystkie są policzone. Dlatego nie bójcie się, jesteście cenniejsi niż wiele wróbli.
6.SZCZEPAŃSKIWszak wszystkie nawet włosy na głowie waszej są policzone! Nie lękajcież się {tedy}! Nad wiele wróbli lepsi jesteście {wy}!
7.MARIAWICIA co do was, to i włosy głowy waszej wszystkie są policzone. A przeto nie bójcie się: drożsi jesteście wy, niźli wiele wróbli.
8.BIESZK.ŁUK.1931Owszem, nawet włosy na głowach waszych wszystkie są policzone! – Nie lękajcież się tedy! Nad całe stada wróbli – drożsi jesteście wy!
9.GRZYM1936Nawet wszystkie włosy na głowie waszej są policzone. Nie bójcie się przeto: więcej ważycie wy, niż wróble.
10.DĄBR.WUL.1973Ale i włosy na głowie waszej wszystkie są policzone. Nie lękajcie się tedy, więcej znaczycie przecież niż wiele wróbli.
11.DĄBR.GR.1961A nawet i włosy na waszej głowie wszystkie są policzone. Nie lękajcie się, więcej znaczycie przecież niż wiele wróbli.
12.TYSIĄCL.WYD5U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli.
13.BRYTYJKANawet i wszystkie włosy na głowie waszej są policzone. Nie bójcie się! Więcej znaczycie niż wiele wróbli.
14.POZNAŃSKAA nawet wszystkie włosy na waszej głowie są policzone. Nie bójcie się! Wy warci jesteście więcej niż wiele wróbli.
15.WARSZ.PRASKANie bójcie się więc. Jesteście warci więcej od wielu wróbli.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przecież są policzone i wszystkie włosy waszej głowy. Zatem, nie bójcie się; przewyższacie wiele wróbli.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITCo do was, to zna On nawet liczbę włosów na waszych głowach. Przestańcie się bać! Znaczycie więcej niż stado wróbli.
18.TOR.PRZ.2023Ale i włosy na waszej głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się więc; więcej znaczycie niż wiele wróbli.