« Łuk 13:23 Ewangelia Łukasza 13:24 Łuk 13:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Opierajcie się wniść przez ciasne wrota, iż mnodzy, mówię wam, będą szukać wniść, a nie będą móc.
2.WUJEK.1923Usiłujcie, abyście weszli przez ciasną fórtkę; bo powiadam wam, że ich wiele będą chcieli wniść, a nie będą mogli.
3.RAKOW.NTUsiłujcie wniść przez ciasną branę; Iż wiele ich, mówię wam, szukać będą aby weszli, a nie będą mogli;
4.GDAŃSKA.1881Usiłujcie, abyście weszli przez ciasną bramę; albowiem powiadam wam: Wiele ich będą chcieli wnijść, ale nie będą mogli.
5.GDAŃSKA.2017Usiłujcie wejść przez ciasną bramę, bo mówię wam, że wielu będzie chciało wejść, lecz nie będą mogli.
6.SZCZEPAŃSKIUsiłujcie wejść przez ciasną bramę, bo powiadam wam: wielu będzie się starało wejść, ale nie będą mogli.
7.BIESZK.ŁUK.1931„Wszelkich przykładajcie starań, abyście weszli przez ciasną bramę. Bo wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść do domu, a nie będą mogli.
8.GRZYM1936Starajcie się wejść przez ciasne drzwi; mówię wam, że wielu będzie chciało wejść, a nie będą mogli.
9.DĄBR.WUL.1973Usiłujcie wejść przez ciasną bramę, bo powiadam wam, wielu będzie chciało wnijść, ale nie będą mogli.
10.DĄBR.GR.1961Usiłujcie wejść przez ciasną bramę, bo powiadam wam, wielu będzie chciało wejść, ale nie będą mogli.
11.TYSIĄCL.WYD5Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie zdołają.
12.BRYTYJKAStarajcie się wejść przez wąską bramę, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, ale nie będą mogli.
13.POZNAŃSKA- Starajcie się usilnie wejść przez ciasną bramę, bo - mówię wam - wielu będzie chciało wejść, ale nie zdoła.
14.WARSZ.PRASKAStarajcie się wchodzić wąską bramą, bo mówię wam, że wielu będzie usiłowało wejść, lecz nie będą mogli.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czyńcie wysiłki, aby wejść przez ciasną bramę; bo mówię wam, że wielu będzie usiłowało wejść, a nie będą mieli siły.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPróbujcie z całych sił wejść przez wąskie drzwi, gdyż mówię wam, wielu będzie starało się wejść - i nie zdołają.
17.TOR.NOWE.PRZ.Zmagajcie się, aby wejść przez ciasną bramę; albowiem mówię wam: Wielu będzie starało się wejść, ale nie będą w stanie.