« Łuk 13:27 Ewangelia Łukasza 13:28 Łuk 13:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Tam będzie płacz i zgrzytanie ząb. Gdy ujrzycie Abrahama, i Izaaka, i Jakoba, i wszytki proroki w królestwie Bożem, a was wyrzucone wen.
2.WUJEK.1923Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama i Izaaka i Jakóba i wszystkie proroki w królestwie Bożem, a was precz wyrzuconych.
3.RAKOW.NTTam będzie on płacz i ono zgrzytanie zębów, kiedy ujźrzycie Abrahama i Izaaka i Jakóba, i wszytki Proroki w onym Królestwie Bożym, a siebie wyrzuconych precz.
4.GDAŃSKA.1881Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka, i Jakóba, i wszystkie proroki w królestwie Bożem, a samych siebie precz wyrzuconych.
5.GDAŃSKA.2017Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka, Jakuba i wszystkich proroków w królestwie Bożym, a samych siebie wyrzuconych precz.
6.SZCZEPAŃSKITam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy zobaczycie Abrahama, Izaaka i Jakóba, i wszystkich proroków w królestwie Bożem, siebie zaś precz wyrzuconych.
7.BIESZK.ŁUK.1931Wtedy powstanie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama i Izaaka i Jakóba i wszystkich proroków w królestwie Bożem, a sami z niego zostaniecie wyrzuceni.
8.GRZYM1936Tam będzie dopiero płacz i zgrzytanie zębów, kiedy zobaczycie Abrahama, Izaaka, Jakóba i wszystkich proroków w królestwie Bożem; a wy będziecie wypędzeni.
9.DĄBR.WUL.1973Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, skoro ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich Proroków w Królestwie Bożym, a samych siebie precz wyrzuconych.
10.DĄBR.GR.1961Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, skoro ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich Proroków w Królestwie Bożym, a samych siebie precz wyrzuconych.
11.TYSIĄCL.WYD5Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich proroków w królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych.
12.BRYTYJKATam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, siebie samych zaś precz wyrzuconych.
13.POZNAŃSKATam będzie płacz i zgrzytanie zębów, kiedy zobaczycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich proroków w królestwie Bożym, a sami znajdziecie się poza nim.
14.WARSZ.PRASKAI będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy zobaczycie Abrahama i Izaaka, i Jakuba, i wszystkich proroków w królestwie Bożym, z którego wy będziecie wyrzuceni na zewnątrz.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A tam będzie płacz oraz zgrzytanie zębów, gdy w widzeniu ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakóba oraz wszystkich proroków w Królestwie Boga, zaś was wyrzuconych na zewnątrz.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTam będzie płacz i zgrzytanie zębami, gdy zobaczycie Abrahama, Izaaka, Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, a siebie samych odrzuconych na zewnątrz.
17.TOR.NOWE.PRZ.Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy zobaczycie Abrahama, Izaaka, Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Boga, a was samych na zewnątrz wyrzuconych.